Malang                          De Wijk                          O-Java

 

                                                                                                                                                                     7-12-2011

Andere benaming

Bergenbuurt, Bergenkamp, Goentoerwijk, Goentoerkamp, Malang-kamp

 

Ligging

Het kamp De Wijk lag in de zogenaamde Bergenbuurt in het noord-westen van de stad, met villa’s, huisjes en enige bungalows. Het kamp bestond uit het noordelijk deel van het Japanse burgerkamp, dat onder deze naam bekend is. De zuidgrens was gelegen in de Boeringweg, later - na diverse evacuaties - in de Goentoerweg. De poort was aan de Idjen-boulevard bij de katholieke kerk. Het kamp was omgeven door gedek en prikkeldraad.

Dit kamp was tevens een verzamelkamp voor Oost-Java tijdens de evacuatie-transporten; er waren veel in- en uitgaande transporten, waardoor het aantal per­sonen in het kamp voortdurend wisselde. Het kamp bestond uit 4 secties I t/m IV, eerst 354 huizen, later in september 1946 nog 157 huizen.

 

Kampcommandant

Wisselende personen (o.a. Soetowo?)

 

Kampbewaking

Politie

 

Kampleiding

Mw de Kroon, R.M.Stoute (14.09.46), Schuitema (tot mei 1947)

 

Sectiehoofden

I: Mw Etchell, II: Mw A.Buning, III: Mw C.Scheffman, IV: Mw E.Ch.Burgemeester

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-11-1945

Omgeving

 

 

8000

vr,ki

12-02-1946

 

 

 

7011

vr,ki

xx-05-1946

Batoe: Songgoriti

 

400

 

vr,ki

19-06-1946

 

Evacuatie (1)

 

 

vr,ki (2)

20-06-1946

 

Evacuatie (1)

 

 

vr,ki (2)

25-06-1946

 

Evacuatie (1)

 

 

vr,ki (2)

26-06-1946

 

Evacuatie (1)

 

 

vr,ki (2)

14-09-1946

 

 

 

2188 (3)

vr,ki

xx-12-1946

 

Plaosan: Giri

 

 

vr,ki (4)

xx-02-1947

 

Evacuatie (5)

 

 

vr,ki (4)

19-03-1947

 

Evacuatie (5)

 

 

vr,ki (4)

xx-04-1947

 

Plaosan: Giri (6)

300

 

vr,ki (4)

xx-05-1947

 

Evacuatie (5)

 

 

vr,ki (4)

17-06-1947

 

Evacuatie (7)

 

 

vr,ki

31-07-1947

 

Bevrijding (8)

 

0

vr,ki (4)

ki=kinderen, vr=vrouwen; Giri=Girimojo

(1) per trein naar Soerakarta, dan per vliegtuig naar Semarang of Batavia

(2) samen met hun mannen en zonen uit de mannenkampen (groep van 400 personen)

(3) waaronder 557 Warga Negara Indonesia

(4) samen met hun mannen en zonen uit de mannenkampen

(5) per trein naar Batavia

(6) mislukte evacuatie strandde in dit kamp (groep van 300 personen)

(7) laatste transport via Madioen

(8) door Nederlandse troepen tijdens de Eerste Politionele Actie

 

 

Omstandigheden

voeding                 er werd eten verstrekt, o.a. rijst en olie; er was veel etenssmokkel aan het gedek (soms ook in

                              lege binnenkomende lijkkisten)

wonen                   overvol, soms 70 à 80 mensen in één huis; niet overal elektrisch licht

water                     schaars

medische zorg     5 doktoren, werkzaam in 5 sectoren van het kamp; vele verpleegsters

familiecontact     geen bezoekregeling met mannenkampen, wel voedselpakketten uitwisselen

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 200-202

Bussemaker, H.Th. – Bersiap! Opstand in het paradijs, 2005, pg 269-272

Engelmayer, Mw K.G. - Verslag extremistentijd, NIOD, IC 054902

Haas, Paula de - Indo-Europeanen in Malang ...., Doctoraalscriptie, 1992

IRK-rapport, 12.02.46, NRK Landelijk Bureau, Blok Nederlands-Indië, Doos 2, Map 4, nr 49

IRK-rapport, 14.09.46, NRK Landelijk Bureau, Blok Nederlands-Indië, Doos 2, Map 4, nr 81

Kappers, Theo - Begrafenisonderneming “Halewijn”, Moesson 32, nr 1 (15.07.87), pg 25

Kaptijn, F.W. - De maanden, die jaren werden, Moesson 31, nr 15 (15.03.87) pg 5

Koblitz, Franziska - Frauen in Lampersari, 2000, pg 133-140

Kroon, Mw de - Verslag 15.06.46, NEFIS//CMI-document, BuZa 2088

Loth, F.M. - Rapport, 06.11.46, NA, AS, 2.10.14, 4955, pg 632

NEFIS-weekrapport, 04.07.46, CAD, AA 11 (4 evacuaties op 19, 20, 25 en 26 juni 1946, steeds ca 400 pers.)

NEFIS-rapport (afschrift), 21.12.46, NA, PGH, 2.10.17, 1419, pg 19 (toestand zeer slecht, nog ca 1500 pers.)

NEFIS-rapport (afschrift), 09.10.46, NA, PGH, 2.10.17, 1419, pg 26 (evacuee- en WNI-kamp met 524 pers.)

NEFIS-dagrapport (afschrift), 20.12.46, NA, PGH 1419, pg 56 (situatie WNI)

NIBEG-rapport nr 5, 18.02.46, NIOD, IC 060374, pg 8

Puis, H.G.F. du - Malang 30.12.46, NIOD, IC 055258=054599

Rooij, W.F. van en C.Mokke – De mannen van de witte boot (evacuatie)

Schaik, A. van - Malang, Beeld van een stad, 1996, pg 64

Verslag van de Subcommissie van de Bestandscommissie, NIOD, IC 055273, pg 7

Verslag bezoek kampen Midden- en Oost-Java, 16.02.46, NEFIS/CMI-document, BuZa 2164 (7011 personen)

Wolff, H.E. – Persoonlijke mededeling

 

Foto’s/Tekeningen

Schaik, A. van - Malang, Beeld van een stad, 1996 (alleen vooroorlogse foto’s)

 

Plattegronden

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 201

N.B. De zuidelijke begrenzing lag eerst in de Boeringweg, later (sinds juli 1946) in de Goentoerweg

 

Naamlijsten

Kroon, Mw de - Verslag 15.06.46, BuZa, NEFIS-document 2088 (7986 personen)

 

Huidige situatie

De voormalige Bergenbuurt is nog steeds een woonwijk; veel huizen zijn gemoderniseerd (het aantal voor­oorlogse huizen is gering).

 

Plattegrond

 

 

Index          Kampen in Oost-Java