Tjikampek                   Delagasari                       W-Java

 

                                                                                                                                                                         7-10-2011

Andere benaming

Pasir Delagasari

 

Ligging

Tjikampek lag aan de spoorlijn van Bandoeng naar Batavia (noordelijke route), ongeveer 15 km ten noorden van Poerwakarta. De ligging van het kamp is (nog) onbekend. In welk gebouw het kamp was onderge­bracht is (nog) niet bekend.

De aanduiding Delagasari kon op geen enkele kaart worden teruggevonden. Het is dus niet duidelijk of dit kamp wel in de buurt van Tjikampek lag. Omdat de gevang­enen hier slechts 4 dagen verbleven en heen-en-weer gin­gen van en naar het Huis in Tjikampek, wordt hier aangenomen, dat dit kamp ook in (de buurt van) Tjikam­pek lag.

 

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

23-11-1945

Tjik: Huis

 

36

36

vr,ki

27-11-1945

 

Tjik: Huis

36

0

vr,ki


ki=kinderen, vr=vrouwen

 

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 64

Waasdorp, L. - Rapport over 27 uit trein gehaalde personen te Bekassi op 04.10.45, NIOD, IC 054859

 

 

Index          West-Java-kampen