Jogjakarta                  Demak Idjo                      M-Java

 

                                                                                                                                                                     26-10-2011

Andere benaming

Armenkamp

 

Ligging

Deze suikerfabriek lag - volgens het IRK-rapport - ongeveer 3 km ten westen van Jogjakarta. Deze onder­neming wordt vermeld zowel op de Kaart van de onder­nemingen (nummer VI), op de kaart in de Autowegen-Atlas (nummer 52), als op de Topo­grafische kaart (blad 47.42 B). De aanduiding op de Kaart van de onder­nemingen lijkt niet correct: deze komt niet overeen met die op de kaart van de Autowegen-Atlas en die op de Topo­grafische kaart, en ook niet met de omschrijving van de ligging in het IRK-rapport.

Het kamp was ondergebracht in de voormalige administrateurswoning, een groot stenen gebouw, zonder om­hei­ning. Dit kamp is een voortzetting van de armen-kolonie, die hier tijdens de Japanse bezetting was onder­gebracht.

 

Kampbewaking

POT

 

Kampleiding

Mw M.F.Brugge, Mw F.Bakker

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 

ARMENKAMP

 

 

 

 

xx-09-1944

Diverse kampen (1)

 

 

170

vr,ki (2)

xx-12-1944

Omgeving

 

30

200

vr,ki (2)

23-08-1945

 

 

 

200 (3)

vr,ki (2)

 

REPUBLIKEINS KAMP

 

 

 

13.10-1945

 

 

 

200 (4)

vr,ki

18-08-46 (5)

 

 

 

206 (6)

vr,ki

03-12-46 (7)

 

 

 

207 (8)

vr,ki

16-12-46 (9)

 

 

 

211 (10)

vr,ki

xx-xx-19xx

 

Evacuatie (11)

200

0

vr,ki

ki=kinderen, vr=vrouwen

(1) uit diverse opvangkampen in de stad Jogjakarta en directe omgeving

(2) behoeftige Indo-Europeanen (hoofdzakelijk vrouwen en kinderen, slechts enkele mannen)

(3) volgens IRK-rapport (volgens Kampatlas waren er 500 personen)

(4) merendeels dezelfde personen, die hier tijdens de Japanse bezetting reeds zaten

(5) datum van het eerste visitatiebezoek van het IRK

(6) 3 mannen, 58 vrouwen, 145 kinderen (63 jongens en 82 meisjes)

(7) datum van het tweede visitatiebezoek van het IRK

(8) 6 mannen, 61 vrouwen, 140 kinderen (APWI’s vertrokken)

(9) datum van het visitatiebezoek van de Bestandscommissie

(10) 9 mannen, 86 vrouwen, 116 kinderen (waaronder 2 babies)

(11) via het kamp Bintaran in Jogjakarta

 

Omstandigheden Republikeins kamp

voeding                 200 g rijst pppd

pasarbezoek         toegestaan 7-9 uur

wonen                   geen elektriciteit, weinig meubilair, iedere familie kookt zelf

water                     voldoende, goede kwaliteit; 3 putten

sanitair                  12 primitieve WC’s

medische zorg     polikliniek op halve km afstand

gezondheid           goed, weinig zieken

bagage                   vrijwel nihil (vandaar de naam “Armenkamp”)

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geďllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 138

Bestandscommissie - Verslag, 16.12.46, NIOD, IC 055273, pg 4 = NA, CZM 1990

Centraal Informatie Bureau NIRK – Naamlijst 5-12-1946, BuZa, NEFIS 2262 (208 personen)

Dulm, J. van e.a. – Kampatlas, Deel I, pg 155 (Armenkamp met 500 personen)

IRK-rapport, 18.08.46, NRK Landelijk Bureau, Blok Nederlands-Indië, Doos 2, Map 4, nr 65

IRK-rapport, 03.12.46, NIOD, IC 054592, nr 22

Verslag, NIOD, IC 055260 (eerste kampbewoners 13-10-1945)

Verslag CIB, NIOD, IC 055261=054580, pg 5

 

 

Index          Kampen in Midden-Java