Semarang               vDeventerschool                  M-Java

 

                                                                                                                                                                     19-2-2013

Opvangkamp

 

Ligging

De Van Deventerschool lag in de wijk Nieuw Tjandi, iets ten zuid-westen van het Elisabeth-Zieken­huis. Deze school werd gebruikt als opvangkamp. voor zieken.

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-09-1945 (1)

Amb/Banj

 

100

100

ma,vr,ki

xx-12-1945 (2)

Amb/Banj

 

400

500

ma,vr,ki

10-12-1945

 

 

 

485

ma,vr,ki

xx-xx-19xx (3)

 

Evacuatie (4)

450

 

ma,vr,ki

xx-01-1946 (5)

 

 

 

50

ma,vr,ki

xx-03-1946

 

 

 

80

ma,vr,ki

xx-xx-1946

 

Evacuatie

 

0

ma,vr,ki

ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen (uitsluitend zieken)

Amb/Banj=Japanse kampen in Ambarawa en Banjoebiroe

(1) eind september 1945

(2) begin december 1945

(3) gedurende de maanden december 1945 en januari 1946

(4) naar Batavia en Bandoeng

(5) medio januari 1946

 

Huidige situatie (2007)

Het gebouw bestaat nog steeds en is nu in gebruik als Sociale Academie Ibu Kartini.

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 112

Krogt, Miep van der – Dagboek, Aanwinsten NIOD, nummer 96, pg 123

Scholtens – RAPWI-rapport Midden-Java, NIOD, IC 055795=SMG, Doos 0214, 1A, Evacuation, pg 1-6, tabel 2

Schouten, C. – RAPWI-rapport, Geschiedkundig overzicht, NIOD, IC 081820, pg 116

Toestand der Nederlanders …., NRK, Indië-archief, doos 2, map 1, pg 5 (maart 1946: 80 personen)

 

 

Index          Kampen in Midden-Java