Bandoeng           Dick de Hoog-School              W-Java

 

                                                                                                10-3-2013

Opvangkamp

 

Ligging

De Dick de Hoog-School was een lagere school van het Indo-Europese Verbond (IEV) aan de Tjili­woeng­straat in het noord-oostelijk stadsdeel, tussen de Riouwstraat en de Tjiliwoengstraat even ten zuid-oosten van het Tjita­roem­­plein.

Tijdens de Japanse bezetting was deze school in gebruik als mannenkamp; het werd in februari 1944 ontruimd.

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

25-12-1945

Band: Kareës (1)

 

1200

1200

ma,vr,ki

26-12-1945

 

Verhuisd (2)

 

 

 

xx-xx-1945

 

Ontruiming

 

0

ma,vr,ki

ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen

Band=Bandoeng

(1) alle inwoners van Kareës, overgebracht door Japanse vrachtauto’s met Japanse militairen als bewakers

(2) een deel van de bewoners ging naar familie of kennissen in de naaste omgeving

 

Wonen

Men lag de eerste nacht met circa 60 mensen in een leslokaal; er was dus weinig slaapruimte.

Water

De watertoevoer was regelmatig gestoord, zodat men uren moest wachten bij de kraan; later werden

tankwagens ingezet.

Sanitair

Er waren geen (goede) WC’s; achter de school waren hurk-toiletten boven een sloot.

Corvee

In een grote loods van de Dick de Hoog-School was een bagagedepot gevestigd, waar koffers, kisten,

meubels van repatrianten lagen opgestapeld; corveeërs moesten hier orde in brengen.

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 75

Bengkok – Moesson 30/2 (15-08-85), pg 14-15

Delden, Mary C. van – Bersiap in Bandoeng, 1989, pg 138

Dulm, J. van e.a. –Atlas Japanse kampen, Deel I, pg 116 (locatie-aanduiding), 119

Schouten, C. RAPWI Geschiedkundig overzicht, NIOD, IC 081820, pg 82, 87

 

 

Index          West-Java-kampen