Modjokerto                     Dilem                            O-Java

 

                                                                                                                                                                     1-12-2011

Ligging

De rubberplantage Dilem wordt vermeld zowel op de Kaart van ondernemingen (nummer 9), als op de kaart in de Autowegen-Atlas (nummer 36), als ook op de Topografische kaart (onderrand van blad 53.41 D en bovenrand van blad 53.42 B). Deze plantage lag ongeveer 30 km ten zuiden van Modjokerto, hoog in de bergen, moeilijk bereikbaar.

Het kamp was ondergebracht in 2 gebouwen, die gebruikt werden om de rubber te drogen. Er waren 2 ver­diepingen boven de stenen vloer, met een ladder bereikbaar.

 

Kampcommandant

Kafrafi

 

Kampleiding

Hr J. van Leeuwen, Hr F.G.Bordes

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

19-12-1945

Modjokerto:

      Patjet (ma)

 

 

 

ma

01-06-46 (1)

 

 

 

136 (2)

ma

xx-06-46 (3)

 

Evacuatie (4)

 

 

ma

xx-10-46 (5)

 

Evacuatie (6)

 

0

ma

ma=mannen

(1) datum van het visitatiebezoek van het IRK

(2) waarvan 15 ouder dan 60 jaar; allen afkomstig uit Modjokerto en Soerabaja-stad

(3) mogelijk in verschillende transporten (aankomst Batavia o.a. op 11, 12 en 13 juni 1946)

(4) per trein naar Solo, per vliegtuig naar Batavia of Semarang

(5) periode oktober 1946 tot maart 1947 (exacte gegevens ontbreken)

(6) per trein naar Batavia (Kramat- of Minangkabau-kamp)

 

Omstandigheden:

voeding                 200 g rijst pppd, geen vlees of vis, enige groente; centrale keuken

wonen                   geen meubilair, slapen op matjes op de grond, geen elektrisch licht, olielampen

water                     voldoende uit kranen

latrines                 betonnen sloot

kleding                  zeer armoedig

recreatie                                             geen spelen, geen radio, geen boeken

medische zorg     ziekenboeg, pat. lagen op matjes o/d grond, ernstig zieken nr zkhs Modjokerto (Dr Moetara)

gezondheid           er heerste veel schurft

sterfgevallen        op 01.06.46 totaal 12 personen (naamlijst in IRK-rapport)

 

Literatuur:

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 186

IRK-rapport, 01.06.46, NRK Landelijk Bureau, Blok Nederlands Indië, Doos 2, Map 4, nr 55

Lijst van kampen, NA, PGH 1419, pg 34 (15.06.46: 80 personen)

Rapport betreffende de kampen in de Residentie Soerabaja, 05.06.46, NIOD, IC 054888

 

Index          Kampen in Oost-Java