Modjokerto                    Dinojo                            O-Java

                                                                                              

                                                                                                                                                                     30-11-2011

Ligging

De plaats Dinojo wordt vermeld op de Topografische kaart (blad 53.41 D). Dinojo lag ongeveer 15 km ten zuiden van Modjokerto. De suikerfabriek Dinojo wordt vermeld zowel op de Kaart van ondernemingen (nummer 14), als op de kaart in de Autowegen-Atlas (nummer 34), maar niet op de Topografische kaart.

Het kamp was ondergebracht in één grote houten loods (ongeveer 100x40 m) met een zinken dak, verdeeld in 12 blokken (ieder met een blokleidster). De toegangen bestonden uit grote schuif­deuren, er waren geen ramen (alleen hoog tegen het dak kleine openingen met tralies ervoor). De fabriek was oorspronkelijk een weef­fabriek: de weefgetouwen dienden als brand­hout.

 

Kampcommandant

Soekarnoen; Mordin (hoofd van alle kampen: Amarodin)

 

Kampleiding

Mw A.A.Muller

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

28-11-1945

Omgeving (1)

 

 

750

ma,vr,ki

xx-xx-1946

Modjo: Patjet (vr)

 

100

 

vr,ki (2)

13-04-1946

Modjo: Brangkal

 

 

 

 

02-06-46 (3)

 

 

 

734 (4)

ma,vr,ki

06-06-46 (5)

 

Evacuatie (6)

 

 

vr,ki (7)

17-03-xx (8)

 

Evacuatie (9)

 

0

vr,ki

ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen; Modjo=Modjokerto

(1) voor ongeveer de helft uit Modjokerto, voor de helft uit Soerabaja

(2) Europeanen

(3) datum van het visitatiebezoek van het IRK

(4) 694 Menadonezen, 40 Europeanen en Indo-Europeanen: 20 mannen, 366 vrouwen, 348 kinderen

(5) mogelijk in verschillende transporten, aankomst Batavia of Semarang o.a. op 11-6-1946

(6) eerst naar Soemobito, volgende dag per trein naar Solo, dan per vliegtuig naar Batavia of Semarang

(7) APWI (vrouwen-en-kinderen, die tijdens de Japanse bezetting in een kamp hadden gezeten)

(8) in de periode oktober 1946 tot maart 1947 (exacte gegevens ontbreken)

(9) per trein naar Batavia (Kramat- of Minangkabau-kamp)

 

Omstandigheden

voeding                 slecht; centrale keuken bij zij-ingang; 3 grote vuren met 3 drums

wonen                   harde lemen vloer, zwak elektrisch licht, petroleumlicht

water                     voldoende aanwezig

wassen                  in snelstromende kali bij achteringang (zwavelhoudend water)

sterfgevallen        op 2-6-1946 totaal 20 personen (naamlijst)

behandeling          zeer vernederend

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 186-187

Diephuis, Peter – Persoonlijke mededeling (transport uit Brangkal, naar Soemobito)

Dijk, Bert van - Persoonlijke mededeling

Dengerink, Mw H.J. - Extremistenkamp Brankal, Kampinterview 53, NIOD, IC 033499, pg 4

Fenton Huie, Shirley – Vergeten, pg 184 (Engelse uitgave pg 174)

Hornman, Wim – De geschiedenis van de Mariniersbrigade, 1985, pg 209

Interneringskampen op Java 15.05.46, NIOD, IC 061272 (lijst van kampen: 250 vr,ki)

IRK-rapport, 02.06.46, NRK Landelijk Bureau, Blok Nederlands Indië, Doos 2, Map 4, nr 25

Lijst van Interneringskampen, NA, PGH 1419, pg 34 (op 01.06.46: 90 personen, vermoedelijk thans ontruimd)

Maurik, Henk van - Djokja achter de horizon, 1949, pg 59-62 (situatie tijdens politionele actie in 1947)

ODO-verklaringen, NIOD, IC 071225

ODO-verklaring, 18.02.47, NIOD, IC 071100 (verklaring Hr J.M.Coert)

ODO-verklaring, 20.02.47, NIOD, IC 071225

Rapport betreffende de kampen in de Residentie Soerabaja, 05.06.46, NIOD, IC 054888

Rapport, 14.10.46, NA, PGH 1419, pg 57 (20 Ambonezen uit Soemobito)

Schenkhuizen, Marguérite - Memoirs of an Indo woman, 1993, pg 191-192

 

Naamlijsten

ODO-verklaring, 18.02.47, NIOD, IC 071100 (namen van 20 overleden personen)

 

Huidige situatie

De suikerfabriek is afgebroken; de fundamenten zijn nog zichtbaar, 2007

 

 

Plattegrond

 

 

Index          Kampen in Oost-Java