Ngandjoek                        Djati                             O-Java

 

                                                                                                                                                                     22-11-2011

Ligging

Ngandjoek lag ongeveer 30 km ten noord-westen van Kediri. De suikerfabriek Djati lag ongeveer 5 km ten zui­den van Ngandjoek. Deze onderne­ming wordt vermeld zowel op de Kaart van ondernemingen als Djatigodean (num­mer 2) als op de kaart in de Autowegen-Atlas als Djatigodean (nummer 2), als op de Topografische Kaart (blad 52.41 C).

Het kamp was ondergebracht in 2 grote huizen, waar de Europese staf van de suikerfabriek woonde.

 

Kampleiding

Mw J.Drijsen

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

 

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

24-01-1946

Kert: Lestari

 

122

122

vr,ki

10-02-46 (1)

 

 

 

122 (2)

vr,ki

xx-xx-1946

 

Treng: Trenggalek (vr)

122

0

vr,ki

ki=kinderen, vr=vrouwen

Kert=Kertosono, Treg=Trenggalek

(1) datum van het visitatiebezoek van het IRK

(2) waaronder 1 APWI; allen afkomstig uit Ngandjoek en omgeving

 

Omstandigheden

voeding                 200 g rijst pppd

wonen                   meubilair zeer schaars, slapen op de grond, elektrisch licht

water                     goed leidingwater, één put

sanitair                  goede WC’s

kleding                  zeer schaars (bagage achtergebleven in Lestari, situatie 10.02.46)

medische zorg     eenmaal per week doktersbezoek

familiecontact     IRK-brieven

recreatie                              één gitaar

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 169

Döhne, Frits – Persoonlijke mededeling

IRK-rapport, 10.02.46, NRK Landelijk Bureau, Blok Nederlands-Indië, Doos 2, Map 4, nr 43

 

 

Plattegrond

 

 

Index          Kampen in Oost-Java