Soerakarta                     Djebres                          M-Java

 

                                                                                                                                                                     14-11-2011

Ligging

Djebres was het Zendingsziekenhuis van de Gereformeerde Kerk; het lag in het noord-oostelijk stadsdeel, iets ten noorden van het Djebres-station, aan de straat Djebres.

De zieken uit de Republikeinse kampen in de omgeving van Soerakarta waren ondergebracht in de drie meest achteraan gelegen barakken: één voor mannen, één voor vrouwen en één voor kin­deren en herstellende mannen

.

Doktoren

Dr Padmonegoro, Dr Roesli, soms Prof. Rameli en Dr Asikin van de Geneeskundige Hoge­school

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-10-45 (1)

Omgeving

 

 

150 (2)

ma,vr,ki

xx-xx-46 (3)

Srk: Langenardjo

 

37

 

jo,ma

xx-05-1946

 

Evacuatie (4)

27

 

jo,ma (5)

16-07-1946

 

Srk: Temoeloes

33

 

jo,ma

xx-07-1946

 

Evacuatie (4)

 

 

ma,vr,ki

jo=jongens, ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen

Srk=Soerakarta

(1) en de volgende maanden

(2) steeds wisselende aantallen

(3) periode januari tot juli 1946

(4) naar Batavia/Semarang via het kamp Koesoemojoedan in Soerakarta

(5) afkomstig uit Langenardjo (10 oude mannen overleden)

 

Omstandigheden

voeding                 zeer schraal, rijst met wat sajoer en tempé; bijvoeding via verpleegsters

wonen                   elektrisch licht aanwezig, patiënten lagen op ijzeren bedden met matrassen

water                     waterleiding aanwezig

sanitair                  voldoende

medische zorg     vrij goed

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 146-147

Bruggen, M.P. van et al. - Djokja en Solo, Beeld van de Vorstensteden, 1998, pg 63

Bruggen, M.P. van - De geïnterneerde Europese en Indo-Europese burgers ..., Doctoraalscriptie, 1994, pg 29

Merghart, W. - Aanvullend verslag, 12.07.46, NIOD, IC 054828, pg 8

RK-verslag - NIOD, IC 054584=055263

Wal, E. van der – Bersiap-kampen van voormalige inwoners uit Salatiga 1945-1947, maart 2005, pg 57-59

 

Foto’s/Tekeningen

Bruggen, M.P. van et al. - Djokja en Solo, Beeld van de Vorstensteden, 1998, pg 169

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 146 (foto voorgevel)

Wal, E. van der – Bersiap-kampen van voormalige inwoners uit Salatiga 1945-1947, maart 2005, pg 59

 

Plattegronden

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 148

Wal, E. van der – Bersiap-kampen van voormalige inwoners uit Salatiga 1945-1947, maart 2005, pg 58

 

Huidige situatie

Het oude gebouw is vervangen door een gebouw van twee verdiepingen.

 

 

Plattegrond

 

 

Foto Hoofdingang

 

 

Index          Kampen in Midden-Java