Salatiga                        Djoen Eng                       M-Java

 

                                                                                                                                                                     25-2-2013

Republikeins kamp

 

Andere benaming

Tjoening

 

Ligging

Djoen Eng lag aan de uitvalsweg naar het noord-westen, naar Semarang, de Toen­tangse weg (thans Jalan Diponogoro). Djoen Eng was een grote woning van een rijke chinees Kwik Djoen Eng. In de dertiger jaren raakte het huis in verval (de chinees ging failliet, de bank legde beslag). Het werd in 1940 aangekocht door de Broeders van Maastricht (FIC), maar stond nog leeg toen de oorlog begon.

Vóór de Japanse bezetting was dit huis in gebruik als interneringskamp voor NSB-ers, tijdens de Japanse bezet­­ting als mannenkamp. Thans is hier het Roncalli-instituut gevestigd, in gebruik voor religieuze cursussen. De 4 torens werden in 1970 afgebroken (wegens verwaarlozing).

 

Kampleiding

Hr Bär en Hr Delizer

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

21-10-1945

Sal: Gevangenis

 

256

256

jo,ma

21-10-1945

Sal: Tangsi Bamboe

 

50

300

jo,ma

xx-11-1945

Omgeving

 

1

300

ma (1)

xx-11-45 (2)

 

Amb: Banjoeb 10 (3)

60

240

jo,ma (4)

03-12-1945

 

Srk: Gevangenis (5)

100

140

jo,ma

04-12-1945

 

Srg: Gr Gevang (5)

140

0

jo,ma

jo=jongens (boven 14 jaar), ma=mannen

Amb=Ambarawa, Sal=Salatiga, Srg=Sragen, Srk=Soerakarta

Banjoeb=Banjoebiroe, Gr Gevang=Grote Gevangenis

(1) een Japanner (een verpleger met kennis van kruiden)

(2) één transport; een volgend transport mislukt door vijandelijkheden in Ambarawa

(3) samen met hun vrouwen en kinderen uit de stad

(4) allen APWI

(5) in drie bussen (bagage in vrachtwagen), vertrek wegens oorlogshandelingen in Ambarawa

 

Omstandigheden

voeding                 eigen gaarkeuken: niet voldoende, aangevuld met giften van bezoekers

wonen                   overvol, slapen op de vloer, later op dekens (meegebracht door bezoekers)

kleding                  voldoende (door latere bezoekers meegebracht)

water                     waterleiding en badkamers aanwezig

sanitair                  WC’s aanwezig, maar absoluut onvoldoende (volle beerputten)

medische zorg     door Japanse verpleger (kampbewoner), met kruiden uit de omgeving

zieken                   ernstig zieken naar Gemeente-Hospitaal (voormalig Militair Hospitaal)

bezoek                  iedere week in voortuin, gecontroleerd pakje afgeven toegestaan; brieven en geld smokkelen

straffen                 leegscheppen van de beerput (wegens ‘s nachts uitbreken)

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 126

Wal, E. van der – Bersiap-kampen Salatiga 1945-1947, juli 2006, pg 46-47

 

Foto’s/tekeningen

Mellema, J.R. - Het onherkenbare paleis, Moesson 24, nr 2 (15.08.79), pg 17

Wal, E. van der – Bersiap-kampen Salatiga 1945-1947, juli 2006, pg 48

 

Plattegrond

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 129

Wal, E. van der – Bersiap-kampen Salatiga 1945-1947, juli 2006, pg 47

 

Index          Kampen in Midden-Java