Semarang                   Djoernatan                       M-Java

 

                                                                                                                                                                     23-2-2013

Republikeins kamp

 

Andere benaming

Djoernatan-Gevangenis

 

Ligging

De Djoernatan-Gevangenis lag ten oosten van de Djoernatan-Kazerne, die als “Politiekazerne” wordt vermeld op de kaart in de Stedenatlas; vanuit de kazerne gezien lag deze Gevangenis aan de overzijde van Pekodjan. De Gevangenis lag tussen de straten Djoernatan (even ten zuiden van het SJS-station) en Boebakan, die beide op de kaart van de Stedenatlas worden aangeduid.

De Djoernatan-Gevangenis wordt aangeduid op de schets van Semarang in het boek van Broeshart pg 27.

 

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

14-10-1945

Omgeving

 

 

 

jo,ma

16-10-1945

 

Bevrijd (1)

 

 

jo,ma

jo=jongens, ma=mannen

(1) door Japanse troepen onder leiding van Majoor Kido (aanleiding: moord op 100 Japanners in de

Boeloe-Gevangenis in de nacht van 15 op 16 oktober 1945)

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 113

Broeshart, A.C. e.a. - Vrede maar geen bevrijding, 1989, pg 32

Brommer, B. e.a. - Semarang, beeld van een stad, 1995, pg 68-70

Bussemaker, H.Th. – Bersiap! Opstand in het paradijs, 2005, pg 160-161

Dorssen-Tjalsma, Mw D.G.G.  van - Verslag, NIOD, IC 004159

Han Bing Siong - Geschiedenis van de vijfdaagse strijd in Semarang 14-19 october 1945, pg 37

 

Foto’s/Tekeningen

Brommer, B.  e.a. - Semarang, Beeld van een stad, 1995, pg 117, 128, 135

 

 

Index          Kampen in Midden-Java