Semarang           Elisabeth-Ziekenhuis              M-Java

 

                                                                                                                                                                     24-2-2013

Opvangkamp

 

Ligging

Dit Ziekenhuis lag in de wijk Nieuw-Tjandi in het zuiden van de stad, op de hoek van de Wilis-weg en de Nogosori-weg. Het werd gebruikt als opvangkamp voor zieken.

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-09-45 (1)

Amb/Banj

 

 

 

ma,vr,ki

xx-11-1945

 

 

 

400

ma,vr,ki

xx-12-45 (2)

Amb/Banj

 

 

 

ma,vr,ki

15-01-1946

 

 

 

275

ma,vr,ki

xx-xx-1946

 

Evacuatie (2)

 

0

ma,vr,ki

ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen (uitsluitend zieken)

Amb/Banj=Japanse kampen in Ambarawa en Banjoebiroe

(1) begin september 1945

(2) de meeste zieken gingen in verband met hun slechte gezondheid per vliegtuig naar Batavia

 

Medische zorg

Eind november 1945 werden medische voorraden uit de benedenstad (waar de toestand zeer bedreigend was) naar dit ziekenhuis overgebracht

.

Toestand

De omgevende kampongs waren grondig gezuiverd; de kampong Kintelan ging in vlammen op.

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 113

Brommer, B. e.a. - Semarang, Beeld van een stad, 1995, pg 153 (foto voorgevel)

Scholtens – RAPWI-rapport Midden-Java, NIOD, IC 055795=SMG, Doos 0214, 1A, Evacuation, pg 1-6, tabel 2

Schouten, C. – RAPWI-rapport, Geschiedkundig overzicht, NIOD, IC 081820, pg 111, 116

Voorneman, Richard N. – Banjoebiroe 11,  dagboeken-supplement,

 

 

Index          Kampen in Midden-Java