Makassar                Fort Rotterdam               Z-Celebes

 

                                                                                                                                                                         4-4-2013

Opvangkamp

 

Ligging

Fort Rotterdam lag ten westen van het oude centrum, aan de kust.

 

Transporten

datum

binnen-

gekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-10-1945

Mak: Mil Hosp

 

 

 

ma,vr,ki (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen

Mak=Makassar; Mil Hosp=Militair Hospitaal

(1) van Ambonese afkomst

 

Omstandigheden

Tijdens de bersiap-periode werd hier een groep Ambonezen (mannen, vrouwen en kinderen) ondergebracht, die aanvankelijk bescherming hadden gezocht in het Militair Hospitaal.

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 231

Contact Comité Makassar – Verslag, NIOD, IC 002573

Koerts, H.J. –  De vrijheid werd duur gekocht, 1991, pg 45

 

 

Index          Celebes-kampen