Blitar                             Gabroe I                          O-Java

 

                                                                                                                                                                     28-11-2011

Ligging:

De onderneming Gabroe lag ongeveer 7 km ten noord-oosten van Wlingi. Deze rubberonderneming wordt vermeld zowel op de Kaart van de ondernemingen (nummer 63), op de kaart in de Autowegen-Atlas (nummer 126), als op de Topografische kaart (blad 53.43 B).

Dit kamp was ondergebracht in een groot huis + paviljoen, voorheen het huis van de administrateur van de onderneming. Er was vlak bij dit kamp nog een tweede kamp: Gabroe II.

 

Kampleiding

Mw E.F.Kluin

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

07-11-1945

Blitar: Wlingi (1)

 

100

100

vr,ki

11-02-46 (2)

 

 

 

106 (3)

vr,ki

06-07-1946

 

Blitar: Garoem (vr)

 

 

vr,ki (4)

06-07-1946

 

Blitar:

Pakoenden (vr)

 

0

vr,ki

ki=kinderen, vr=vrouwen

(1) transport zelf betalen; na verblijf van 10 ŕ 14 dagen in Kenongo- en Biroewlingi-kampen (IRK-rapport)

(2) datum van het visitatiebezoek van het IRK

(3) 2 totoks, 98 Indo-Europeanen, 1 Chinese, 5 Indonesische vrouwen, die getrouwd waren met een Nederlander

(4) zij, die transport naar Batavia hadden aangevraagd

 

Omstandigheden

voeding                 200 g rijst, 500 g ketella, 20 g suiker, 40 g gedroogde vis pppd; centrale keuken

wonen                   enig meubilair aanwezig, elektrisch licht tot 22 uur, de meesten slapen op de grond

water                     voldoende goed water

sanitair                  goede WC’s

kleding                  voldoende (3 maal naar huis geweest om kleren te halen)

medische zorg     regelmatig dokter + verpleger op bezoek; verpleegster in kamp aanwezig

familiecontact     IRK-brieven mogelijk

recreatie               er waren geen boeken

RK-pakketten       ontvangen op 05.04.46 en 04.06.46

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geďllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 179

IRK-rapport, 11.02.46, NRK Landelijk Bureau, Blok Nederlands-Indië, Doos 2, map 4, nr 47

Leutscher, Mw A. – Kampadministratie, NIOD, IC 080254

Meurs-Hugenstein, Mw J.F. - Verslag van onze bevindingen ... 30.07.46, NIOD, IC 054596

 

 

Index          Kampen in Oost-Java