Blitar                            Gabroe II                         O-Java

 

                                                                                                                                                                     28-11-2011

Ligging:

De onderneming Gabroe lag ongeveer 7 km ten noord-oosten van Wlingi. Deze onderneming wordt vermeld zowel op de Kaart van de ondernemingen (nummer 63), op de kaart in de Autowegen-Atlas (nummer 126), als op de Topografische kaart (blad 53.43 B).

Dit kamp (naast het bekende Gabroe I) was ondergebracht in 4 of 5 kleine huizen. De afstand tussen beide kampen was zodanig, dat grammafoonmuziek in Gabroe I kon worden gehoord in Gabroe II.

 

Kampleiding

Mw Luurs ?

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-xx-1947

Blitar: Wlingi

 

 

 

vr,ki

xx-xx-1947

 

Toel: Petjinan (vr)

 

 

vr,ki

ki=kinderen, vr=vrouwen

Toel=Toeloengagoeng

 

Omstandigheden

voeding                 200 g rijst, 500 g ketella, 20 g suiker, 40 g gedroogde vis pppd; centrale keuken

wonen                   geen meubilair aanwezig, slapen op de grond op matjes

water                     dagelijks halen uit bron bij kali in rubberbos; baden aldaar mogelijk

kleding                  ruilen tegen eten was goed mogelijk

RK-pakketten       1 pakket voor 4 personen

 

Gebeurtenissen

Er werd een kind geboren: Joyce Gieseke

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 179

Rosmalen, H.A. van – Persoonlijke mededeling

Ceuleers-van Rosmalen, Mw E.J. – Persoonlijke mededeling

Verslag 27.11.46, NIOD, IC 054653

 

 

Index          Kampen in Oost-Java