Tasikmalaja             Galoenggoeng                    W-Java

 

 

                                                                                                                                                                         10-10-2011

 

Ligging

Volgens het telefoonboek van 1940 lag er een onderneming met de naam Galoeng­goeng in Singaparna, een plaats ongeveer 10 km ten westen van Tasikmalaja. Deze onderneming wordt niet vermeld op de Kaart van Ondernemingen, noch op de kaart van de Autowegenatlas. Mogelijk is het kamp vernoemd naar “een” onderneming op de helling van de berg Galoenggoeng, die ten noord-westen van Singapara lag; deze berg is vermeld op de Topografische kaart (blad 40.40 D), Singapara op de daarop aan­sluitende kaart (blad 40.41 B).

Dit kamp was ingericht voor hen, die kozen voor WNI.

 

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-xx-19xx

Omgeving

 

 

 

ma,vr,ki (1)

xx-xx-19xx

 

Vrijgelaten ?

 

 

ma,vr,ki

ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen

(1) allen personen, die kozen voor Warga Negara Indonesia

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 81

Kamplijst, NA, PGH 1419, pg 32 (onderneming, 20 km ten westen van Tasikmalaja)

Kamplijst, NA, PGH 1419, pg 38 (20 ma,vr,ki)

Rapport, 14.06.47, NA, PGH 1419, pg 5 (thee-onderneming met 400 geïnterneerden)

Verslag van ex-kampleider, CIB, 06.11.46, NIOD, IC 054656, pg 1 (kamp bestemd voor Warga Negara)

 

 

 

 

Index          West-Java-kampen