Jogjakarta                   Ganjoeran                       M-Java

 

                                                                                                                                                                     26-10-2011

Andere benaming

Gondang Lipoero

 

Ligging

Deze suikerfabriek lag - volgens het IRK-rapport - ongeveer 18 km ten zuiden van Jog­jakarta. Deze onder­neming wordt vermeld zowel op de Kaart van de ondernemingen (nummer XXIII), op de kaart in de Auto­wegen-Atlas (nummer 59), als op de Topografische kaart (blad 47.42 D).

Het kamp bestond uit 3 huizen (08-02.46), later 8 huizen, zogenaamde blokken. Naast het kamp was een - nog door zusters bewoond - zusterhuis. De zusters zorgden voor de opvang van zieken uit het kamp.

 

Kampbewaking

Politie

 

Kampleiding

Mw I. de Bruyn, Mw Resink, Mw Kremer

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-xx-1945

Omgeving (1)

 

 

502

ma,vr,ki

08-02-46 (2)

 

 

 

238 (3)

ma,vr,ki

13-04-1946

 

Jogja: Poendoeng

 

 

jo

01-06-1946

Jogja: Sandèn

 

 

 

ma,vr,ki

01-06-1946

Jogja: Kota Baroe

 

 

 

ma,vr,ki

02-06-1946

 

Jogja: Barongan C

 

 

ma,vr,ki

04-12-46 (4)

 

 

 

577 (5)

ma,vr,ki

xx-12-1946

Jogjakarta: Boro

 

121

 

vr,ki

16-12-1946

 

Evacuatie (6)

 

 

ma,vr,ki

08-04-47 (7)

 

 

 

461 (8)

ma,vr,ki

09-04-1947

 

Evacuatie (9)

81

 

ma,vr,ki ?

13-04-1947

 

 

17

 

zi

xx-xx-1947

Mag: Hoofdwacht

 

60

 

jo,ma

xx-xx-1947

 

Jogja: Poendoeng

 

 

ma

xx-xx-1947

 

Evacuatie (9)

 

 

ma,vr,ki

31-05-1947

 

Evacuatie (9)

 

0

ma,vr,ki

ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen, zi=zieken

(1) voornamelijk Jogjakarta-stad,

(2) datum van het eerste visitatiebezoek van het IRK

(3) 36 APWI en 202 Indo-Europenanen

(4) datum van het tweede visitatiebezoek van het IRK

(5) 41 mannen, 262 vrouwen, 274 kinderen

(6) per trein naar Batavia, aankomst 17-12-1946 (Minangkabau-kamp)

(7) datum van het derde visitatiebezoek van het IRK

(8) 44 mannen, 261 vrouwen, 156 kinderen

(9) via het kamp Bintaran in Jogjakarta

 

Omstandigheden

voeding                 zeer slecht, zelf bekostigen, 150 g, later 200 g rijst pppd

wonen                   overvol kamp, veel baleh-balehs, veel matrassen

sanitair                  in ieder huis een WC met waterspoeling

medische zorg     soms doktersbezoek, zieken naar nabij RK-ziekenhuis, ernstig zieken naar

Petronella-ziekenhuis of Bintaran

klimaat                  onverwachte felle valwinden in de vallei (veel longaandoeningen)

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 138

Beek-Puyt, Mw W.H. van der - Kampverslag, NIOD, IC 055276

Doppert, Louis, De Paal, NIOD, IC 081487, pg 6

Interneringskampen op Java 15.05.46, NIOD, IC 061272 (lijst van kampen)

IRK-rapport, 08.02.46, NRK Landelijk Bureau, Blok Nederlands-Indië, Doos 2, Map 4, nr 37

IRK-rapport, 04.12.46, NIOD, IC 054592, nr 13

IRK-rapport, 08.04.47, NRK L. Bur. Ned.Indië, Doos 2, Map 4, nr 86=NIOD, IC 054655=IC 032391

IRK-rapport, 15.04.47, NRK L. Bur. Ned.Indië, Doos 2, Map 4, nr 91=NIOD, IC 054655 (Bintaran)

Kamplijst, NEFIS-weekrapport, 07.02.46, CAD, AA 11 = NA, AS 3830 (ma weggev., 300 vr,ki op 05-01-46)

Keuchenius, Frans D. – Herwonnen jaren, pg 126-132 (xx.10.45 – 13.04.46)

NEFIS-document 16.02.46, BuZa 2164 (3 gebouwen, voedsel zelf kopen, toestand bevredigend, water goed)

Jonkers, A. - In gevangenschap bij de Republik Indonesia 22.06.46, NIOD, IC 054816, pg 5

Ramaekers, G. - Persoonlijke mededeling (laatste transport 31.05.47)

Rapport 10.01.47, NA, PGH 1419, pg 18 (nog 98 geïnterneerden)

Verslag, NIOD, IC 055260

Verslag, NIOD, IC 055261=054580

Centraal Informatie Bureau NIRK – Verslag, 07.01.47, NIOD, IC 054593

Zijp, Hr C. van - Persoonlijke mededeling

 

Foto’s/Tekeningen

Keuchenius, Frans D. – Herwonnen jaren, pg 117 (entree), 127 (luchtfoto)

 

 

Index          Kampen in Midden-Java