Klaten                         Gantiwarno                      M-Java

 

 

                                                                                                                                                                     1-11-2011

Ligging

Deze tabaksonderneming lag ongeveer 10 km ten zuiden van Klaten. Deze onder­neming wordt vermeld zowel op de Kaart van de ondernemingen (nummer XLIII) als op de Topografische kaart (blad 48.42 A), maar niet op de kaart van de Auto­wegen-Atlas.

Het kamp was ondergebracht in 2 loodsen, die tijdens de Japanse bezetting gediend hadden tot suiker­opslag­plaats (de gehele onderneming was inmiddels met suikerriet beplant).

 

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-03-1946

Kl: Tegalhardjo

 

455 (1)

455

vr,ki (2)

13-07-46 (3)

 

Evacuatie (4)

 

 

vr,ki

xx-09-1946

 

Evacuatie (5)

 

 

vr,ki

ki=kinderen, vr=vrouwen

Kl=Klaten

(1) volgens “De hel van Gantiwarno” ongeveer 600 vrouwen en kinderen uit twee kampen

(2) allen Indo-Europeanen

(3) mogelijk in meerdere transporten

(4) via Koesoemojoedan (Soerakarta-stad), per vliegtuig naar Semarang of Batavia

(5) via Koesoemojoedan, per trein naar Batavia

 

Omstandigheden

voeding                 absoluut onvoldoende, zeer slecht

wonen                   geen elektriciteit, sommigen hadden matrassen en klamboes

water                     slecht

sanitair                  boven een sloot zonder afscheiding rondom

medische zorg     geen dokter, geen verpleegster, geen ziekenkamer, behandeling in ziekenhuis Klaten slecht

veiligheid             de kampbewoners werden goed beschermd tegen vijandige elementen uit de omgeving

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geďllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 144

Bruggen, M.P. van - De geďnterneerde Europese en Indo-Europese burgers ..., Doctoraalscriptie, 1994, pg 21, 22

De hel van Gantiwarno, NIOD, IC 051362

Schreven, Dick van – Commentaar op “De hel van Gantiwarno”

 

 

Index          Kampen in Midden-Java