Blitar                         Garoem (ma)                      O-Java

 

                                                                                                                                                                     28-11-2011

Ligging

De plaats Garoem lag aan de weg van Blitar naar Wlingi, ongeveer 6 km ten oosten van Blitar. Deze plaats wordt vermeld zowel op de Kaart van de ondernemingen, op de kaart in de Autowegen-Atlas, als op de Topografische kaart (blad 53.43 A).  De suikerfabriek Garoem wordt vermeld op de Kaart van de ondernemingen (num­mer 20), maar niet op de kaart in de Autowegen-Atlas, maar wel op de Topo­grafi­sche kaart (direct ten noorden van de hoofdweg in Garoem).

Het kamp bestond uit enige stenen huizen van de suikerfabriek, aan weerszijden van de weg: aan de ene zijde van de weg de mannen (“in een paar huisjes”), aan de andere zijde van de weg de vrouwen en kinderen.

Het kamp was opgezet als doorgangskamp voor de evacuatie, maar door de voortdurende vertragingen bij deze evacuaties werd het een permanent kamp.

 

Kampbewaking

eerst TRI-soldaten, later gewone politieagenten

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-xx-19xx

Omgeving (1)

 

 

 

jo,ma

xx-xx-46 (2)

 

 

 

50

jo,ma

10-10-1946

 

Evacuatie

 

 

jo,ma (3)

10-12-46 (4)

 

 

 

34

jo,ma

18-12-1946

 

 

 

34

jo,ma

xx-xx-19xx

 

Evacuatie

 

0

jo,ma

jo=jongens (boven 14 jaar), ma=mannen

(1) directe omgeving van Blitar čn kampen in Oost-Java

(2) verslag Mw A.Mauwer (kampleidster Garoem (vr))

(3) APWI

(4) datum van het visitatiebezoek van het IRK

 

Omstandigheden

voeding                 300 g rijst pppd; sajoer, suiker, koffie, thee, geen vlees; gemeenschappelijke keuken

wonen                   geen elektriciteit, soms wat olie voor een lampje, men sliep op de grond

water                     vrouwen halen water uit het mannenkamp (spreken met mannen streng verboden)

sanitair                  latrines boven een sloot

kleding                  slecht: veel kleren geruild tegen voedsel

RK-pakketten       ontvangen 24-11-1946

gezondheid           slecht; veel malaria

medische zorg     geen doktersbezoek, geen medicijnen, ernstig zieken naar RK-hospitaal in Blitar

familiecontact     onderlinge bezoekregeling tussen mannen- en vrouwenkamp

sterfgeval             overleden Hr Kalkhoven (45 jaar), begraven in Blitar

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geďllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 179

IRK-rapport, 10.12.46, NIOD, IC 054592 (nr 18)

Mauwer, Mw A. - Verslag, 12.09.46, NIOD, IC 054595

Meurs-Hugenstein, Mw J.F. - Verslag van onze bevindingen ......, 30.07.46, NIOD, IC 054596

Verslag, 27.11.46, NIOD, IC 054653 (= 055274)

Verslag van de Subcommissie van de Bestandscommissie, 18.12.46, NIOD, IC 055273, blad 9

 

Naamlijsten

CIB-rapport, NEFIS-archief, BuZa, dossier 2262: naamlijst 163 personen bij aankomst in Batavia op 05.12.46

 


Index          Kampen in Oost-Java