Blitar                          Garoem (vr)                      O-Java

 

 

                                                                                                                                                                     28-11-2011

Ligging

De plaats Garoem lag aan de weg van Blitar naar Wlingi, ongeveer 6 km ten oosten van Blitar. Deze plaats wordt vermeld zowel op de Kaart van de ondernemingen, op de kaart in de Autowegen-Atlas, als op de Topografische kaart (blad 53.43 A). De suikerfabriek Garoem wordt vermeld op de Kaart van de ondernemingen (num­mer 20), maar niet op de kaart in de Autowegen-Atlas, maar wel op de Topo­grafische kaart (direct ten noorden van de hoofdweg in Garoem).

Het kamp bestond uit enige stenen huizen van de suikerfabriek, aan weerszijden van de weg: aan de ene zijde van de weg de mannen (“in een paar huisjes”), aan de andere zijde van de weg de vrouwen en kinderen.

Het kamp was opgezet als doorgangskamp voor de evacuatie, maar door de voortdurende vertragingen bij deze evacuaties werd het een permanent kamp.

 

Kampbewaking

eerst TRI-soldaten, later gewone politieagenten

 

Kampleiding

Mw A.Mauwer

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

06-07-1946

Kediri: Slèmanan

 

 

 

vr,ki

06-07-1946

Blitar: Gabroe I

 

 

 

vr,ki

06-07-1946

Blitar: Wlingi

 

 

 

vr,ki

xx-xx-1946

Blitar: Taloen

 

 

 

vr,ki

xx-xx-46 (1)

 

 

 

362

vr,ki

10-10-1946

 

Evacuatie

 

 

vr,ki (2)

xx-10-1946

Prob: Wonolangan

 

 

 

vr,ki

27-11-46 (3)

 

 

 

485

vr,ki

10-12-46 (4)

 

 

 

129 (5)

vr,ki

18-12-1946

 

 

 

129 (5)

vr,ki

xx-02-47 (6)

 

Evacuatie

 

 

vr,ki

ki=kinderen, vr=vrouwen

Prob=Probolinggo

(1) verslag van Mw A.Mauwer (kampleidster)

(2) APWI

(3) volgens NIOD, IC 054653

(4) datum van het visitatiebezoek van het IRK

(5) 71 vrouwen en 58 kinderen

(6) volgens Hr Loth

 

Omstandigheden

voeding                 300 g rijst pppd; sajoer, suiker, koffie, thee, geen vlees; gemeenschappelijk keuken

wonen                   geen elektriciteit, soms wat olie voor een lampje, slapen op de grond

water                     vrouwen halen water uit het mannenkamp (spreken met mannen streng verboden)

sanitair                  latrines boven een sloot

kleding                  slecht: veel kleren geruild tegen voedsel

RK-pakketten       ontvangen op 24-11-1946

gezondheid           slecht; veel malaria; kinderen met pokken en kinkhoest

corvee                   kamp schoon houden

medische zorg     geen doktersbezoek, geen verpleegster, geen medicijnen, ernstig zieken nr RK-hospitaal Blitar

familiecontact     onderlinge bezoekregeling tussen mannen- en vrouwenkamp

warga negara        10 personen

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 179-180

IRK-rapport, 10.12.46, NIOD, IC 054592 (nr 18)

Loth, M.P. – Persoonlijke mededeling

Mauwer, Mw A. - Verslag, 12.09.46, NIOD, IC 054595 (2 blz)

Meurs-Hugenstein, Mw J.F. - Verslag van onze bevindingen ......, 30.07.46, NIOD, IC 054596

Verslag, 27.11.46, NIOD, IC 054653 (= 055274)

Verslag van de Subcommissie van de Bestandscommissie, 18.12.46, NIOD, IC 055273, blad 9

Verslag, 03.12.46, NIOD, IC 055277 (Wonolangan)

 

Naamlijsten

CIB-rapport, NEFIS-archief, BuZa, dossier 2262: naamlijst 163 personen bij aankomst in Batavia op 05.12.46

 

 

Index          Kampen in Oost-Java