Banjoewangi††††††††††† Gentengan††††††††††††††††††††† O-Java

 

 

Ligging

Banjoewangi lag aan de oostkust (tegenover Bali).

Gentengan lag ongeveer 8 km ten zuid-westen van Glenmore.

Het kamp was ondergebracht in een ruim stenen huis op een onderneming, in de buurt van de plaats Genteng.

 

Kampcommandant

 

 

Kampbewaking

TRI

 

Kampleiding

Mw Ravensberg-Morren en Mw Robert

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-02-1946

Banjoewangi: Awoe-awoe

 

30

30 (1)

ma,vr,ki

xx-05-1946

 

Djember: Kotok

30

0

ma,vr,ki


Afkortingen/Noten

ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen

(1) 4 families, geschat aantal personen: 30

 

Omstandigheden

voeding†††††††††††††††† werd verstrekt; soms was er extra voedsel te koop

medische zorg†††††† geen

 

 

Literatuur:

Anthonio, Hr B. - Persoonlijke mededeling

Beekhuis, H. Ė Republikeinse kampen in Nederlands-IndiŽ, Deel 3.5, Besoeki, 3e druk, 2001, pg 16

IRK-rapport, 09.09.46, NRK Landelijk Bureau, Blok Nederlands-IndiŽ, Doos 2, Map 4, nr 72

 

 

 

 

Index