Brebes                         Gevangenis                       M-Java

 

 

                                                                                                                                                                     15-10-2011

Ligging

Brebes lag ongeveer 10 km ten westen van Tegal. De Gevangenis lag aan de zuid-oosthoek van de aloon-aloon (thans Jalan Slamet 1). Hier werden vrouwen en kinderen opgesloten; hun mannen en oudere jongens werden vermoord.

 

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

11-10-1945

Omgeving (1)

 

 

 

vr,ki

16-10-1945

 

Tegal: Kampret (2)

 

 

vr,ki

ki=kinderen, vr=vrouwen

(1) o.a. per suikertrein van suikerfabriek Djatibarang (ca 10 km zuid van Brebes)

(2) lopend gedurende 5 dagen; onderweg in diverse kamponghuizen opgesloten

 

Omstandigheden

bezittingen           bij binnenkomst werden alle geld en sieraden afgenomen

 

Moordpartij

Op 11-10-1945 om 5.00 uur ’s morgens werd een grote groep Nederlandse mannen en oudere jongens uit de omge­ving samen­gedreven bij de tennisbanen van de suikerfabriek Djatibarang. Vervolgens werden zij allen vermoord. Vermoedelijk gaat het hier om ca 150 personen. Niet alle (massa)graven zijn teruggevonden.

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 90

Bussemaker, H.Th. – Bersiap! Opstand in het paradijs, 2005, pg 178-179

ODO-verklaring, NIOD IC 071103

Sieverts, Th. - Dagboek, NIOD IC 081888, pg 5

Soffner, U.A. – Pekalongan 1945 (scriptie 1996), pg 51 (moordpartij)

 

Naamlijsten

ODO-verklaring, NIOD IC 071103 (o.a. van een deel van de vermoorde personen)

 

 

 

Index          Kampen in Midden-Java