Buitenzorg                 Gevangenis                       W-Java

 

                                                                                                                                                                         11-3-2013

Republikeins kamp

 

Andere benaming

De Boei, Pledang-Gevangenis

 

Ligging

Deze Gevangenis lag in het centrum van de stad, op de hoek van de Bantammerweg (de weg, die vanaf het plein voor het Paleis van de Gouverneur Generaal naar het westen liep) en de Pledang (een noord-zuid lopende straat).

De Gevangenis was gebouwd in een carré, waarvan de zijkanten allemaal uit cellen bestonden, drie verdie­pingen hoog.

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

10-10-1945

Omgeving (1)

 

1000

1000

jo,ma

10-10-1945

Omgeving (2)

 

300

1300

jo,ma (3)

xx-10-1945

 

KJO-gebouw (4)

 

 

ma

xx-10-1945

 

Ontvoerd (5)

8

 

ma

xx-10-45 (6)

 

Buit: Vincentius

400

 

ma

17-10-1945

 

Bevrijd (7)

 

0

jo,ma

jo=jongens, ma=mannen; Buit=Buitenzorg

(1) stad Buitenzorg

(2) Depok (‘s avonds met de trein); bij aankomst veel getrap en geschreeuw

(3) ook enkele kinderen en ouden-van-dagen

(4) en Politiebureau (om overvolle Gevangenis te ontlasten?)

(5) en zeer waarschijnlijk vermoord

(6) “na ongeveer een week”, dus vermoedelijk 16 of 17 oktober

(7) door Ghurka’s, vervolgens overgebracht naar 14e Bataljon (daarna naar Kedoeng Halang)

 

Omstandigheden

voeding                 slecht

wonen                   overvol: 60 man in cel voor 16,

                              de Depok-groep moest in de buitenlucht verblijven (op binnenplein?)

behandeling          zeer slecht: martelingen met messen, speren, geweerkolven

 

Literatuur

Bauwens, L.F. – Verslag, NIOD, IC 000606

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 57

Broeder Winfried - Merdeka in Buitenzorg, Archief Broeders van Dongen

Fabricius, Johan - Hoe ik Indië terugvond, 1947, pg 109

Lawick van Pabst, H. van - Maar laat mij niet praten, Moesson 37/8 (1993), pg 19

NN - Na de vrede, 18 augustus 1945, NIOD, IC 081483

Schouten, Dr C. – RAPWI, Geschiedkundig overzicht, NIOD, IC 081820, pg 63-67

Steenis-Kruseman, M.J. van - Verwerkt Indisch verleden, 1990, pg 31

Thung, P.J. - Persoonlijke mededeling

Young, Wim - Persoonlijke mededeling

 

 

Index          West-Java-kampen