Cheribon                    Gevangenis                       W-Java

 

                                                                                                                                                                         7-10-2011

Andere benaming

Boei Lama, Oude Boei, Pasisir-Gevangenis

 

Ligging

Deze oude gevangenis (daterend uit ca 1800) lag in het centrum van de stad, vlak bij de haven. Deze gevangenis wordt vermeld zowel op de stadskaart in de Stedenatlas van Nederlands-Indië (nummer 12) als op de Topografische kaart (42.39 A). Deze gevangenis was sinds enige jaren afgekeurd en had “zeer kleine muffe cellen”. Deze gevan­genis moet niet verward worden met de nieuwe gevangenis, die lag in het zuid-westelijk stadsdeel aan de uitvalsweg naar Koeningan (Stedenatlas, nummer 36).

In dit kamp in de Oude Gevangenis werden ­de Euro­peanen en Indo-Europeanen geïnterneerd om hen gevangen te zetten, maar ook om hen te beschermen tegen de woedende extre­misten (die in Koeningan al 23 mannen had­den vermoord).

 

Kampbewaking

Politie, Pemoeda’s

 

Kampleiding

groep vrouwen en kinderen: Mw Leidelmeyer (tot 18-11-1945)

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

23-08-1945

 

 

 

100 (1)

ma (2)

04-10-1945

 

Vrijgelaten (3)

100

0

ma

 

REPUBLIK. KAMP

 

 

 

 

18-10-45 (4)

Omgeving (5)

 

960

960

ma,vr,ki

xx-xx-1945

Koen: Gevang. (6)

 

250

1200

ma,vr,ki

08-11-1945

 

Cher: Kolectoran (7)

253

950

ma,vr,ki

18-11-1945

 

Cher: Cher-Hotel (7)

310

650

ma,vr,ki

xx-11-1945

 

 

 

683 (8)

ma,vr,ki

21-11-1945

Indram: Gevangenis

 

165

850

ma,vr,ki

26-04-46 (9)

 

Evacuatie (10)

850

0

ma,vr,ki

ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen

Cher=Cheribon, Indram=Indramajoe, Koen=Koeningan

(1) waaronder 70 Europeanen, verder Indonesiërs, Chinezen, Menadonezen en Ambonnezen

(2) politieke gevangenen van de Kempetai

(3) opgevangen in Hotel Ribberink (tijdelijk Rode Kruis-gebouw); op 5, 6, 7-10-1945 naar “huis” vertrokken

(4) in de nacht van 18 op 19 oktober 1945

(5) stad Cheribon en naaste omgeving

(6) mogelijk inclusief gevangenen uit Tjilemoes

(7) twee transporten om de overvolle gevangenis te ontlasten

(8) 172 manen, 274 vrouwen, 229 kinderen (RAPWI-rapport)

(9) mogelijk vertrokken niet allen, en was er nog een later evacuatietransport

(10) per trein naar Batavia (station Manggarai)

 

Omstandigheden (Republikeins kamp)

voeding                 800 g rijst pppd, beetje kankoeng, soms enige groente; later wat tempe, weer later wat vlees

wonen                   overvol, na 18.11.45 betere situatie; elektrisch licht

water                     leidingwater, maar onvoldoende voor 1200 personen

sanitair                  badgelegenheid aanwezig, maar onvoldoende voor 1200 personen: slechte hygiëne

medische zorg     eerst Dr Soegiono (vijandig gezind), per 18.12.45 Dr Tilam Poerwohoesoedo (zeer goed)

gezondheid           bij overvolle bezetting slecht (3 sterfgevallen dysenterie)

behandeling          slecht, onhebbelijk (pemoeda’s): fouilleringen, ondervragingen, merdeka-groet brengen

recreatie                              weinig of niets; na 18.00 uur zingen verboden; geen onderwijs voor de kinderen

familiecontact     tweemaal per week bij de wacht; bezoekers konden soms voedsel meenemen

sterfgevallen        totaal voor alle kampen in Cheribon: 21 personen

 

Literatuur

Altenburg, Th.F.  van - Persoonlijke mededeling

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 84

Borneo Post (dagblad), 27.04.46, NIOD, IC 062295, pg 2

NEFIS-weekrapport, 26.04.46, CAD, AA 11 (eerste groep APWI per trein vertrokken naar Batavia op 25.04.46)

Quack, R.B. - RAPWI-rapport Bandoeng, NIOD, IC 054946, pg 64, 65

Schalk, Hr van der - Brief, 21.01.46, NIOD, IC 054581

Toorop, Mw D.C. e.a. - Mededelingen uit gesprekken ..., 29.04.46, NIOD, IC 054890=050680/050681

 

Foto’s/Tekeningen

Zweers, Louis - Een geblindeerde trein uit Cheribon, Haagsche Courant 12.08.95, pg 7

 

Plattegronden

Beekhuis, H. – Rep. kampen in Nederlands-Indië, Deel 1.9, Cheribon, 2e druk, 2001, pg 9 (Th.F. van Altenburg)

 

Naamlijsten

Toorop, Mw D.C. e.a. - Mededelingen uit gesprekken ..., 29.04.46, NIOD, IC 054890 (21 overledenen)

 

 

Index          West-Java-kampen