Indramajoe                Gevangenis                       W-Java

 

                                                                                                                                                                         7-10-2011

 

Ligging

De stad Indramajoe lag in het noord-oostelijk deel van de Residentie Indramajoe, slechts enige km van de kust verwijderd.

De stadskaart van Indramajoe is niet opgenomen in de Stedenatlas van Nederlands-Indië. De plattegrond is globaal aangegeven op de Topografische kaart (blad 41.38 B); de ligging van de Gevangenis wordt hier niet vermeld.

 

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

06-10-1945

Omgeving (1)

 

60

60

ma

08-10-1945

Djatibarang

 

4

64 (2)

ma (3)

xx-11-1945

 

 

 

64

ma

xx-11-1945

Omgeving

 

100

165

vr,ki

21-11-1945

 

Cher: Gevangenis

165

0

ma,vr,ki

ki=kinderen, ma=mannen, pers=personen, vr=vrouwen

Cher=Cheribon

(1) Indramajoe (beambten van het gevangeniswezen)

(2) 24 Indo-Europeanen, 23 Menadonezen, 17 Ambonezen

(3) uit de trein van Cheribon-Batavia, zojuist vrijgelaten uit de Gevangenis in Cheribon

 

Omstandigheden

voeding                 het eten was slecht

wonen                   geen enkele bewegingsvrijheid

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 86

Doorn, Dr van – Verslag, dec. 1945, NIOD, IC 055404, pg 29

Quack, R.B. - RAPWI-rapport Bandoeng, NIOD, IC 054946, pg 66

Toorop, Mw D.C. e.a. - Mededelingen uit gesprekken ..., 29.04.46, NIOD, IC 054890=050680/050681, pg 4

 

 

Index          West-Java-kampen