Karanganjar              Gevangenis                       M-Java

 

 

                                                                                                                                                                     20-10-2011

Ligging

Karanganjar lag ongeveer 10 km ten westen van Keboemen aan de weg van Gom­bong naar Keboemen. Op de Topografische kaart 45.41 C wordt de locatie van de Gevangenis niet aangegeven.

 

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-xx-19xx

Omgeving (1)

 

50

 

jo,ma

xx-01-1946

Poerw: Gevangenis

 

21 (2)

 

jo,ma

xx-01-1946

 

Vrijgelaten

 

 

jo,ma (3)

xx-xx-19xx

 

Evacuatie (4)

 

0

jo,ma

jo=jongens, ma=mannen

Poerw=Poerworedjo

(1) Keboemen, Gombong, Karanganjar

(2) naamlijst van Hr Cordus, volgens Hr van Beusekom ongeveer 30

(3) jongens beneden 16 jaar en mannen boven 60 jaar

(4) via het Barakkenkamp in Gombong

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 99

Beusekom, C.A. van - Persoonlijke mededeling

Cordus, D. - Persoonlijke mededeling (groep van 21 personen uit Poerworedjo)

 

Plattegrond

Stralendorff, Theo van – Persoonlijke mededeling

 

Naamlijst

Cordus, D. - Persoonlijke mededeling (naamlijst van 21 personen, zie onder Gevangenis Poerworedjo))

 

 

Index          Kampen in Midden-Java