Klaten                         Gevangenis                       M-Java

 

 

                                                                                                                                                                     1-11-2011

Ligging

Daar er geen stadskaart van Klaten beschikbaar is, kon de locatie van de Gevang­enis niet precies worden gevonden. De Gevangenis wordt wel aangegeven op de Topo­grafische kaart (blad 48.42 A, nummer 12): in het centrum van de stad, aan de noord­zijde van de doorgaande weg van Jogjakarta naar Soerakarta.

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

14-10-45 (1)

Omgeving

 

 

 

jo,ma

15-11-1945

 

Kl: Manishardjo (2)

 

 

jo,ma

20-11-45 (3)

Omgeving

 

 

 

jo,ma

20-03-46 (4)

 

Kl: Manishardjo

 

 

jo,ma

jo=jongens (boven 14 jaar), ma=mannen

Kl=Klaten

(1) en daarop volgende periode

(2) vertrek vermoedelijk om plaats te maken voor een nieuwe groep gevangenen

(3) omstreeks deze datum, na het vertrek van (een deel van) de eerste groep

(4) omstreeks deze datum, mogelijk over meerdere dagen verspreid (derde week van maart)

Dick van Schreven schrijft in 2004: het transport van de mannen uit de Gevangenis naar Manishardjo vond

eerder plaats dan het transport van de vrouwen en kinderen uit Tegelhardjo naar Gantiwarno: hij zag als

9-jarige jongen in Tegelhardjo het transport van de mannen voorbijgaan.

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geďllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 144

Bruggen, M.P. van - De geďnterneerde Europese en Indo-Europese burgers ..., Doctoraalscriptie, 1994, pg 13

IRK-rapport, 04.02.46, NRK Landelijk Bureau, Blok Ned.Indië, Doos 2, Map 4, nr 26

IRK-rapport, 06.12.46, NIOD, IC 054592 (over Manishardjo)

Kamplijst, NA, PGH 1419, pg 30 (verm. De “Benteng”)

Merghart, W. - Verslag inzake de politieke situatie in Soerakarta ..., 05.07.46, NIOD, IC 054822

NEFIS-rapport, 15.03.46, NA, PGH 1419, pg 3a (onbekend aantal Europese mannen geďnterneerd)

NEFIS-weekrapport, 16.03.46, CAD, AA 11 (onbekend aantal Europese mannen geďnterneerd)

NEFIS-weekrapport, 09.04.46, CAD,, AA 11 (500 vr,ki geďnterneerd)

 

Huidige situatie

De Gevangenis is verbouwd.

 

 

 

Index          Kampen in Midden-Java