Koeningan                  Gevangenis                       W-Java

 

                                                                                                                                                                         7-10-2011

 

Ligging

Koeningan lag ongeveer 30 km ten zuiden van Cheribon aan de hoofdweg naar het zuiden (Tjiamis, Tasik­malaja). De Gevangenis lag ten oosten van de aloon-aloon, thans Jalan Siliwangi 2.

 

 

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

18-10-1945

Omgeving

 

250

250

ma,vr,ki (1)

xx-xx-1945

 

Vermoord (2)

23

227

ma,vr,ki

xx-xx-1945

 

Cher: Gevangenis (3)

227

0

ma,vr,ki

ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen

Cher=Cheribon

(1) alle Europeanen in de stad en de directe omgeving

(2) door pemoeda’s, die de Gevangenis konden binnendringen (onvoldoende bewaking)

(3) ontruiming in verband met de dreigende omstandigheden (moordpartij)

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 87

Toorop, Mw D.C. e.a. - Mededelingen uit gesprekken ..., 29.04.46, NIOD, IC 054890=050680/050681

 

 

Index          West-Java-kampen