Poerwakarta              Gevangenis                       W-Java

 

                                                                                                                                                                         7-10-2011

Andere benaming

Strafgevangenis

 

Ligging

Poerwakarta lag aan de spoorlijn van Bandoeng naar Batavia (noordelijke route).

De Gevangenis lag in het centrum van de stad. De ligging wordt aangegeven op de kaart van Poerwakarta in de Stedenatlas en op de Topografische kaart (blad 38.38 D).

                             

Kampbewaking

per 15.11.45: TKR

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

05-10-1945

Omgeving (1)

 

26 (2)

26

ma,vr,ki

xx-10-1945

Omgeving (3)

 

104

130

ma,vr,ki

15-11-1945

 

 

 

130

ma,vr,ki

xx-11-1945

 

Poerw: Tjipaisan

62

68

ma,vr,ki

xx-11-1945

 

 

 

68 (4)

ma,vr,ki

xx-xx-19xx

 

Evacuatie ?

68

0

ma,vr,ki


ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen

Poerw=Poerwakarta

(1) uit de trein Bandoeng-Batavia gehaald of bij aankomst in Poerwakarta gearresteerd (Hr Haurissa)

(2) 13 mannen, 11 vrouwen, 2 kinderen

(3) Poerwakarta en directe omgeving

(4) volgens R.B.Quack

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 64

Haurissa, Joh. - Staat van Militaire Dienst, NIOD, IC 063936

NEFIS-lijst, 07.02.46, CAD AA 11 (vele Europeanen, o.a. vrouwen uit kamp Tjabang)

NIBEG-rapport Nr 5, 28.02.46, NIOD, IC 060374, pg 5

Quack, R.B. - RAPWI-rapport Bandoeng, NIOD, IC 054946, pg 67 (toestand xx-11-1945)

 

 

Index          West-Java-kampen