Serang                         Gevangenis                       W-Java

 

 

                                                                                                9-10-2011

Ligging

Serang, de hoofdstad van de residentie Banten, lag ongeveer 90 km ten westen van Batavia. Er is geen stadskaart beschikbaar in de Stedenatlas.

De ligging van de Gevangenis is (nog) niet bekend

.

Kampcommandant

Achmad Rifai

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-10-1945

Omgeving

 

 

 

ma

xx-02-1946

 

 

 

9 (1)

ma

xx-03-1946

 

Rangkasb: Hosp PMI

 

0

ma

ma=mannen

Rankasb=Rankasbitoeng; Hosp=Hospitaal

(1) 6 Indo-Europeanen, 2 Duitsers, 1 Japanner

 

Omstandigheden

voeding                 voldoende

medische zorg     voldoende medicijnen (Dr Poerwosoedarmo)

 

Literatuur:

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 44

Lijst van kampen, xx.02.46, NIOD, IC 054841 (9 personen)

Memorandum, 29.04.46, NA, AS 2231 (commandant Achmad Rifai, 9 nieuwe gevangenen gezien)

NEFIS-weekrapport, 04.03.46, CAD, AA 11 (40 Europese, Ambonese en Menadonese mannen en vrouwen)

NEFIS-weekrapport, 16.03.46, CAD, AA 11 (4 Europese mannen en 4 Europese vrouwen)

NEFIS-weekrapport, 19.04.46, CAD, AA 11 (15 Europese ma,vr,ki op 25.05.46 uit Tanahtinggi in Tangerang)

NEFIS-periodiek, 07.02.46, CAD, AA 19 (40 Europese, Ambonese en Menadonese mannen en vrouwen)

 

 

Index          West-Java-kampen