Sidoardjo                    Gevangenis                       O-Java

 

                                                                                                                                                                     1-3-2013

Republikeins kamp

 

Ligging

Sidoardjo lag ongeveer 25 km ten zuiden van Soerabaja, aan de grote weg en spoorlijn naar het zuiden, o.a. Pasoeroean. De Gevangenis lag in het centrum, aangegeven op de Topografische kaart (54.41 B).

 

Kampbewaking

Pemoeda’s (wisselende groepen)

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-11-45 (1)

Soerabaja-stad (2)

 

17

17

vr,ki (3)

xx-11-45 (4)

 

Modjo: Gevang (5)

17

0

vr,ki

ki=kinderen, vr=vrouwen

Modjo=Modjokerto, Gevang=Gevangenis

(1) medio november 1945

(2) in bus, geblinddoekt, ‘s nachts

(3) allen afkomstig uit één en dezelfde straat (Setail-straat, alwaar reeds enige weken opgesloten)

(4) het verblijf duurde enige dagen

(5) op vrachtauto, ‘s nachts

 

Omstandigheden

voeding                 bijna geen eten, alleen af en toe wat kankun water-soep

wonen                   allen in één cel, geen daglicht, zittend slapen

sanitair                  slootje naast de cel

kleding                  alleen pyama’s (’s nachts bij razzia uit huis gehaald)  

behandeling          in kantoortje: voortdurend verhoren, geblinddoekt, dreiging met executie

contacten              geen contacten met andere gevangenen

folteringen           er werden elders in de Gevangenis mannen gefolterd (hoorbaar)

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 196

Campioni, Mia – Persoonlijke mededeling (brieven)

 

 

Index          Kampen in Oost-Java