Soebang                      Gevangenis                       W-Java

 

                                                                                                                                                                         7-10-2011

Ligging

Soebang lag ongeveer 40 km ten oosten van Poerwakarta.

Het kamp was mogelijk ondergebracht in de Gevangenis, omdat in vele plaatsen op Java de Gevangenis werd gebruikt als eerste verzamelplaats van de geďnterneerden (in de literatuur wordt dit kamp aangeduid als “Soebang” zonder aan te geven, dat het hier om de Gevangenis in Soebang zou gaan).

 

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

15-10-1945

Omgeving (1)

 

71

71

ma,vr,ki

xx-11-1945

 

 

 

71 (2)

ma,vr,ki

10-06-1946

 

Evacuatie (3)

71

0

ma,vr,ki


ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen

(1) Soebang en directe omgeving

(2) volgens R.B.Quack en C.Schouten

(3) Mw Sulter: naar station Poerwakarta, op 25-06-1946 op vliegveld van Soerakarta, op 27-06-1946 in

Semarang (schoonvader overleed onderweg, daardoor in andere trein overgestapt); overige

ex-geďnter­neerden iets eerder aangekomen? (de treinverbinding naar Batavia was geblokkeerd).

 

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geďllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 65

Quack, R.B. - RAPWI-rapport Bandoeng, NIOD, IC 054946, pg 67 (situatie xx.11.45)

Schouten, Dr C. – RAPWI, Geschiedkundig overzicht, pg 87

Sulter-Marcel, Mw L. - ODO-verklaring, 15.04.48, NIOD, IC 071015

 

 

Index          West-Java-kampen