Tjiandjoer                  Gevangenis                       W-Java

 

                                                                                                                                                                         11-3-2013

Republikeins kamp

 

Ligging

Tjiandjoer lag ongeveer 30 km ten oosten van Soekaboemi, aan de weg naar Band­oeng.

De Gevangenis lag aan de westzijde van het Stadscentrum, aan de Grote Postweg.

 

Kampbewaking

pemoeda’s

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

15-10-1945

Omgeving

 

10

10

ma (1)

17-10-1945

 

Vermoord

4

6

ma

18-10-1945

 

Vermoord

6

0

ma

ma=mannen

(1) RAPWI-personeel

 

Omstandigheden

wonen                   in cellen

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 60

Lawick van Pabst, H. van - Maar laat mij niet praten, Moesson 37/8 (1993), pg 19

ODO-verklaring, NIOD, IC 041317 (namen van de slachtoffers)

Wicherts, A.H. - Het Rode Kruis in Soekaboemi, feb. 1946, NIOD, IC 054917, pg 11

 

 

Index          West-Java-kampen