Tjitjalengka               Gevangenis                       W-Java

 

                                                                                                7-3-2013

Republikeins kamp

 

Ligging

De plaats Tjitjalengka lag ongeveer 25 km ten oosten van Bandoeng aan de weg/spoorlijn naar Garoet en Tasikmalaja.

De ligging van de Gevangenis is niet precies bekend (deze wordt niet op de Topografische kaart aangegeven).

 

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-10-1945

Omgeving

 

60

60

ma,vr,ki

08-11-1945

 

Bevrijd (1)

60

0

ma,vr,ki

ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen

(1) door Japanse soldaten (“ tankconvooi”)

 

 

Literatuur:

Beekhuis, H. e.a. – Geďllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 80

Interneringskampen op Java, 15.05.46, NIOD, IC 061272

Quack, R.B. - RAPWI-rapport, Kampen in en rond Bandoeng, NIOD, IC 054943-054946, pg 67

 

 

Index          West-Java-kampen