Toeloengagoeng        Gevangenis                       O-Java

 

                                                                                                                                                                     27-11-2011

 

Ligging

De Gevangenis (‘s Landsgevangenis) wordt niet vermeld op de (schetsmatige) plattegrond van Toeloeng­agoeng in de Stedenatlas, ook niet op de Topografische kaart (blad 52.43 A).

 

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

16-10-1945

Omgeving

 

350

350

ma,vr,ki

03-02-1946

 

Trenggalek (ma)

150

200

jo,ma

03-02-1946

 

Trenggalek (vr)

200

0

vr,ki

jo=jongens (boven 14 jaar), ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen

 

Omstandigheden

voeding                 rijst, sajoer, kandji

wonen                   in cellen, slechts één uur per dag buitenlucht              

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 175

Moltzer, Reggy - Indo’s en de Werkgroep Buitenkampkinderen, doctoraalscriptie 1997, Interviews pg 24

 

 

Index          Kampen in Oost-Java