Trenggalek                 Gevangenis                       O-Java

 

                                                                                                                                                                     27-11-2011

Ligging

De plaats Trenggalek lag ongeveer 30 km ten westen van Toeloengagoeng en wordt op alle beschikbare kaarten aangegeven.

De Gevangenis in Trenggalek wordt vermeld op de Topografische kaart (blad 51.43 B), onder nummer 4: gelegen aan de west-zijde van de noord-zuid lopende hoofdweg dwars door Trenggalek.

 

Kampleiding

Hr Jalink, Hr Seket

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

16-10-45 (1)

Omgeving

 

 

 

ma,vr,ki

03-02-46 (1)

 

Trenggalek (ma)

 

 

jo,ma

03-02-46 (1)

 

Trenggalek (vr)

 

 

vr,ki

jo=jongens (12-20 jaar), ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen

(1) datum overgenomen van kampen in Toeloengagoeng

 

Omstandigheden

toestand                eerst overvol (20 man in een cel), na vertrek Japanse soldaten en criminelen situatie beter

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 176

Moltzer, R. - Indo’s en de Werkgroep Buitenkampkinderen, doctoraalscriptie, 1997, Interviews pg 24

 

 

Index          Kampen in Oost-Java