Soerakarta                    Gilingan                         M-Java

 

                                                                                                                                                                         3-11-2011

Ligging

Gilingan was een woonwijk in het noorden van de stad (vlak bij de spoorlijn). Het kamp bestond uit een aantal huizen in één straat in deze woonwijk; aan beide uiteinden van deze straat was een wachtpost. Dit kamp was reeds ­gedurende de Japanse bezetting in gebruik als kamp voor Indo-Europese vrouwen en kinderen.

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-10-45 (1)

Omgeving

 

 

 

vr,ki (2)

27-10-45 (3)

 

 

 

280

vr,ki (4)

xx-01-1946

Srk: Lodjiwetan

 

 

(5)

vr

27-01-1946

Srk: Sinkokan

 

 

(5)

vr

xx-xx-xx (6)

 

Evacuatie (7)

 

 

vr,ki

ki=kinderen, vr=vrouwen

Srk=Soerakarta

(1) en gedurende de daarop volgende maanden

(2) van Indo-Europese en Ambonese afkomst

(3) datum van bezoek RAPWI-team onder leiding van wingcommander T.S.Tull (vanuit Magelang)

(4) 40 vrouwen werkten bij het Rode Kruis, anderen bij een weverij in de stad

(5) uit Lodjiwetan en Sinkokan samen 20 vrouwen

(6) o.a. in mei 1946

(7) via het kamp Koesoemojoedan (Rode Kruis-gebouw) in Soerakarta

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 148

Hilyahubessy-Portier, Mw - Persoonlijke mededeling (barakken, omgeven door prikkeldraad)

Interneringskampen op Java, 15.05.46, NIOD, IC 061272 (lijst van kampen)

Kampenlijst, NA, PGH 1419, pg 36 (01.06.46: Europese en Indo-Europese vr, ki)

Merghart, W. - Algemeen verslag, 26.06.46, NIOD, IC 054825, pg 2 en 3

Merghart, W. - Verslag inzake de politieke situatie in Soerakarta ..., 05.07.46, NIOD, IC 054822

Tull, T.S. - Report operation Salex Mastiff Mid-Java, NIOD, IC 007415: bezoek Soerakarta 27.10.45, IC 007441

Tull, T.S. – Report situation in Soerakarta area, 27.10.45, Liddell Hart Centre, Kings College, Londen, pg 2

 

Foto’s/Tekeningen

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 264 (foto 2007)

 

Huidige situatie

De oude huizen zijn vervangen door een nieuwe woonwijk.

 

 

 

Index          Kampen in Midden-Java