Magetan                       Girimojo                         O-Java

 

                                                                                                                                                                     25-12-2011

Andere benamingen

Plaosan 2, Sarangan 2

 

Ligging

Dit kamp lag in de heuvels bij Ngerong, halverwege Plaosan en Sarangan, ongeveer 10 km ten westen van Magetan. Plaosan, Sarangan en Ngerong staan ver­meld op de Topografische kaart (blad 50.42 A). Plaosan staat vermeld op de Kaart van de onder­nemingen, Plaosan en Sarangan staan beide vermeld op de kaart in de Autowegen-Atlas. De naam Girimojo wordt op geen van deze kaarten vermeld.

Het kamp was volgens de verschillende rapporten ondergebracht in 4, 5 of 6 huizen van een bungalow-complex; er was een zwembad op het terrein. Volgens Gabeler bestond het kamp uit 3 villa’s-op-rij, gelegen op een kleine, steil begrensde, rechthoekige heuvel, evenwijdig aan de oost-west lopende weg van Magetan naar het meer van Sarangan; bij het meest westelijke huis lag een zwembad, bij dat huis was ook de poort van het kamp; een riviertje liep schuin onder de weg door, niet ver van de poort.

Dit kamp was reeds sinds 1943 in gebruik als Japans burgerkamp.

 

 

KAMP I

 

Kampleiding

Mw Levenburgh en Mw Ophoff; Hr C.J.P.A. van Koetsveld

 

Transporten

Datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-xx-xxxx

??

 

 

 

ma,vr,ki

06-02-1946

 

 

 

109

ma,vr,ki

23-09-1946 ?

Mad: Kanigoro

 

 

 

ma,vr,ki

xx-xx-1946

Mad: Djosènan

 

 

 

ma,vr,ki

xx-xx-1946

Mod:  Soemobito

 

98

 

ma,vr,ki

08-12-1946

 

 

 

167 (1)

ma,vr,ki

xx-12-1946

 

Evacuatie

 

0

ma,vr,ki

ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen

Mad=Madioen, Mod=Modjokerto

(1) 46 mannen, 49 vrouwen, 72 kinderen (vermoedelijk APWI’s)

 

Omstandigheden

voeding                 300 g rijst pppd, suiker, koffie, zout; soms vlees en groente; families koken voor zich zelf              

wonen                   meubels aanwezig, elektriciteit aanwezig

water                     goed, voldoende water

gezondheid           bij mensen uit Soemobito: vrij slecht, bij overigen goed

medische zorg     eenmaal per week doktersbezoek (Dr Dibbets), ziekenkamer, ernstig zieken nr Zkhs Magetan

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 160-161

IRK-rapport, 06.12.46, NRK Landelijk Bureau, Blok Ned.Indië, Doos 2, Map 4, nr 33 en 34

IRK-rapport 08.12.46, NIOD, IC 054592, nr 4

Verslag Subcommissie van de Bestandscommissie, 21.12.46, NIOD, IC 055273 (I) = NA, CZM, 1990, pg 23

Verslag, NIOD, IC 055262=054585

 

 

 

KAMP II

 

Kampleiding

Hr G.D.Belle

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-12-1946

Mal: De Wijk

 

161

 

ma,vr,ki

xx-xx-1947

Balikpapan (2)

 

 

 

ma,vr,ki

xx-xx-1947

Tjepoe (3)

 

 

 

ma,vr,ki

xx-04-1947

Mal: De Wijk (4)

 

 

 

ma,vr,ki

12-04-1947

 

 

 

469 (5)

ma,vr,ki

xx-xx-47 (6)

 

Evacuatie

 

0

ma,vr,ki

ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen

Mal=Malang

(2) BPM-personeel

(3) suikerplanters

(4) mislukte evacuatie per trein uit Malang naar Batavia

(5) 175 mannen, 128 vrouwen, 166 kinderen

(6) rond mei 1947 ?

 

Omstandigheden

voeding                 150 g rijst pppd; eenmaal IRK-pakketten (1 pakket voor 4 personen)

wonen                   overvol, tot 17 personen per kamer, weinig meubels

water                     alleen ‘s avonds kraanwater, wassen in nabij gelegen riviertje

gezondheid           slecht, veel malaria, diarree

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 160-161

Gabeler, E. - Persoonlijke mededeling

Haas, Paula de - Indo-Europeanen in Malang ...., Doctoraalscriptie 1992, pg 50

IRK-rapport 12.04.47, NIOD, IC 054655, NIOD, IC 032391

 

Foto’s

 

 

Index          Kampen in Oost-Java