Soerabaja                 Goebeng-wijk                     O-Java

 

                                                                                                                                                                     3-5-2013

Opvangkamp, Republikeins kamp

 

Andere benaming

Goebeng

 

Ligging

De Goebeng-wijk lag direct ten zuiden van het Goebeng-station tussen de rivier en de spoorlijn. De begrenzing van het deel van de woonwijk, dat gebruikt werd als kamp is niet bekend.

 

Het was eerst (in oktober 1945) een Opvangkamp voor de vrouwen-en-kinderen, die met RAPWI-transporten uit de kampen in Semarang-Ambarawa kwamen, later (in november 1945) was het een Republikeins kamp, waarin Nederlandse vrouwen-en-kinderen werden opgesloten, die nog in (hun) huizen in Soera­baja verbleven (en niet waren bevrijd door de Engelse troepen).

 

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 

OPVANGKAMP

 

 

 

29-09-45 (1)

Semarang (2)

 

350

350

vr,ki

17-10-1945

Omgeving

 

 

 

vr,ki

28-10-1945

 

Soer: Darmo-wijk (3)

 

 

vr,ki

28-10-1945

 

Soer: Politiepost (4)

14

0

vr,ki

 

REPUBLIKEINS KAMP

 

 

 

11-11-1945

Omgeving (5)

 

 

 

vr,ki

24-11-1945

 

Modjo: Soemobito (6)

 

 

vr,ki

24-11-1945

 

Modjo: Brangkal (6)

 

0

vr,ki

ki=kinderen, vr=vrouwen

Modj=Modjokerto, Soer=Soerabaja

(1) tot en met 02-10-1945 in 4 transporten (per trein)

(2) ex-Japanse kampen in Semarang, Ambarawa en Banjoebiroe

(3) met Britse vrachtauto’s; overval in de Palmenlaan op derde transport: 83 vrouwen en kinderen omgekomen

(4) overlevenden uit het derde transport, op 29-10-1945 naar Toko Piet, dan naar CBZ

(5) verblijvend in (hun) huizen in de naaste omgeving van Goebeng

(6) lopend de stad uit om terugtocht van Indonesiërs te dekken, naar Sidoardjo (?), dan per trein en vrachtauto

 

Gebeurtenissen

Op 28-10-1945 probeerden de Britse troepen de vrouwen en kinderen te evacueren naar de Darmo-wijk met behulp van vrachtauto’s.  De route liep over de Brugstraat en de Palmenlaan-Zuid. De omstandigheden waren zeer bedreigend door spervuur vanuit de kampong Kepoetran op de vrachtauto’s. De derde vrachtauto werd tot staan gebracht, pemoeda’s vielen de vrachtauto aan, vrouwen en kinderen werden vermoord of van de auto af gesleept en in de kampong meegenomen. De Britse soldaten (Gurka’s) leden zware verliezen. Een kleine groep vrouwen en kinderen overleefden: zij werden door de TKR verzameld in een huis (“klein pension­netje”), waar zij 5 dagen later aan Britse soldaten werden overgedragen en afgevoerd naar de haven Tandjong Perak (zie verslag Mw ten Broek).

Op 28-11-1945 werd de Goebeng-wijk geheel door Brits-Indiërs bezet.

 

Literatuur (Opvangkamp)

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 193

Broek, U.L.M. ten - Ooggetuigeverslag aanval extremisten op vrouwentransport 28.10.45, NIOD, IC 032387

Broeshart, A.C.- Een dagboek over de bersiap-tijd in Soerabaja, 1987

Broeshart, A.C. e.a. - Soerabaja, Beeld van een stad, pg 50-54

Bussemaker, H.Th. – Bersiap! Opstand in het paradijs, 2005, pg 229 (Goebeng-transport)

Deighton-van Witsen, H.V. - Tussen Banzai en Bersiap, Kawatberichten, Bersiap-special, juli 1998, pg 23

Itzig Heine, Mw H. – Rapport over het Goebeng-transport

Meelhuijsen, W. - Revolutie in Soerabaja, 17 augustus - 1 december 1945, 2000, pg 158-178

Paardekooper, Sonja – Achter het gedek, 1995, pg 106

Schouten, C. - RAPWI, Geschiedkundig overzicht, NIOD, IC 081820, 1946, pg 120

Slot, Pauline – Soerabaja, 2012, pg 189 (treinreis naar Soerbaja), 200-223 (overval op Goebeng-transport)

Stoel, Eveline – Asta’s ogen, De levenskracht van een Indische familie, 2010, pg 73-154 (buiten de kampen)

Vermeer-van Berkum, Carla – Kon ik maar weer een gewoon miesje zijn, 1980, pg 198-199

 

Literatuur (Republikeins kamp)

Bussemaker, H.Th. – Bersiap! Opstand in het paradijs, 2005, pg 254

Meelhuijsen, W. - Revolutie in Soerabaja, 17 augustus - 1 december 1945, 2000, pg 253

Stutvoet-Joanknecht, Christine – Dagboek (niet gepubliceerd)

 

Foto

Broeshart, A.C. e.a. - Soerabaja, Beeld van een stad, pg 138 (Toko Piet), pg 151 (omgeving Goebeng-station),

 

Huidige situatie

De woonwijk bestaat nog steeds (2007).

 

 

Plattegrond Goebengwijk

 

 

Index          Kampen in Oost-Java             Kaart Soerabaja-Zuid