Tjimahi                   Goenoeng Haloe                  W-Java

 

                                                                                                20-3-2013

Japans kamp

 

Ligging

De onderneming Goenoeng Haloe lag ten zuid-westen van de stad op ongeveer 30 km afstand, aan de voet van de berg Kendeng.

Het kamp was een landbouwkolonie, het was niet omheind.

 

Kampcommandant

Yoshino en Yoshihara.

 

Transporten

Datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

23-08-1945

 

 

 

360 (1)

jo,ma (2)

31-08-1945

 

Vrijgelaten (3)

360

0

jo,ma

jo=oudere jongens, ma=mannen

(1) volgens een andere bron 325

(2) allen Indo-Europeanen, afkomstig uit Bandoeng

(3) zij werden naar Bandoeng overgebracht

 

Verzorging

Er was een klein aantal Indo-Europese vrouwen (met hun kinderen) voor de keuken en de medische verzorging..

Corvee

Het kamp was een landbouwkolonie, waar oebi en groenten moesten worden verbouwd.

Beloning

Men kreeg rijst en andere levensmiddelen, daarnaast enige geldelijke beloning.

Medische zorg

De medische zorg was in handen van Mw Veerkamp (kampdokter); zieken gingen voor behandeling

naar Bandoeng.

 

Literatuur:

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 69

Bouwer, Jan - Het vermoorde land, 1988, pg 312 e.v., 346

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse kampen, Deel 2, 2002, pg 94 (kaart omgeving Tjimahi)

Quack, R.B. – RAPWI-rapport Bandoeng, NIOD, IC 054943 e.v., pg 3

Velden, Dora van - De Japanse burgerkampen, 3e druk, 1976, pg 448

Voskuil, R.P.G.A. – Bandoeng, Beeld van een stad, 1996, pg 84

 

 

Index          West-Java-kampen