Semarang                         HBS                             M-Java

 

                                                                                                                                                                     23-2-2013

Opvangkamp

 

Ligging

Dit schoolgebouw was gelegen tussen de benedenstad en de wat hoger gelegen woonwijk Nieuw-Tjandi. Op de kaart van Semarang in de Stedenatlas wordt het aangeduid met nummer 104. Dit “kamp” werd onder­gebracht in het Herstellingsoord van de HBS; het was door de RAPWI reeds eind september 1945 ingericht als opvangcemtrum voor ex-geďnterneerden, later werd het een nood-hospitaal voor de ex-geďnter­neerden uit de kampen in Semarang en Ambarawa/Banjoebiroe.

 

Kampbewaking

Japanse soldaten

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-xx-45 (1)

Amb/Banj

 

 

 

ma,vr,ki

xx-11-1945

 

 

 

400

ma,vr,ki

xx-11-1945

 

Tjandi-wijk (2)

 

 

ma,vr,ki

xx-11-1945

 

Evacuatie (3)

 

 

ma,vr,ki

15-01-1946

 

 

 

100

ma,vr,ki

xx-xx-1946

 

Evacuatie

 

0

ma,vr,ki

ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen (uitsluitend zieken)

Amb/Banj=Japanse kampen in Ambarawa en Banjoebiroe

(1) eind september tot begin november 1945

(2) voor min-of-meer herstelde kampbewoners

(3) de meeste zieken gingen in verband met hun slechte gezondheid per vliegtuig naar Batavia

 

Huidige situatie

Het gebouw staat er nog en is in gebruik als SMA.

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geďllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 114

Broeshart, A.C. e.a. – Vrede, maar geen bevrijding, 1989, pg 30

Brommer, B. e.a. – Semarang, Beeld van een stad, 1995, pg 143 (foto voorgevel)

Bussemaker, H.Th. – Bersiap! Opstand in het paradijs, 2005, pg 166, 169

Scholtens – RAPWI-rapport Midden-Java, NIOD, IC 055795=SMG, Doos 0214, 1A, Evacuation, pg 1-6, tabel 2

Schouten, C. – RAPWI-rapport, Geschiedkundig overzicht, NIOD, IC 081820, pg 110, 116

Voorneman, Richard N. – Banjoebiroe 11, supplement (dagboeken), 1995, pg 66

 

 

Index          Kampen in Midden-Java                  Zeetransporten