Pasoeroean                  Harmonie                         O-Java

 

                                                                                                                                                                     16-12-2011

Andere benaming

Sociëteit Harmonie, POPDA-kamp

 

Ligging

Dit kamp was eerst ondergebracht in een Chinese School; dit gebouw moest echter ontruimd worden. Het kamp werd nu ondergebracht in de Sociëteit “Harmonie”, adres volgens het Telefoonboek van 1940: Heeren­straat 43.

Het kamp was een doorgangskamp voor evacuatie. Begin augustus 1946 stagneerde de evacuatie, waardoor het verblijf langer duurde dan was voorzien.

 

Kampcommandant

Hardjo

 

Kampbewaking

Stadspolitie

 

Kampleiding

Mw L.A.Luijks-Spier, Mw E.E. von Enden-Frackers

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

10-09-1946

Pas: Chinese School

 

136

136

vr,ki

10-10-1946

 

Evacuatie (1)

136

0

vr,ki

ki=kinderen, vr=vrouwen; Pas=Pasoeroean

(1) naar Malang, tegelijk met mensen uit Poespo, Tawangargo en Tawangsari, aankomst Batavia 12-10-1946

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 208-209

IRK-rapport, 08.09.46, NRK Landelijk Bureau, Blok Ned.Indië, Doos 2, Map 4, nr 70

 

Foto’s/Tekeningen

Nieuwenhuys, Rob – Baren en Oudgasten, 1998, pg 161 (foto voorgevel)

 

 

Foto

 

 

Index          Kampen in Oost-Java