Soerabaja                   Havenloods                       O-Java

 

                                                                                                                                                                     3-3-2013

Opvangkamp

 

Ligging

De Havenloods was een open loods, die op de havenkade stond tegenover de plaats waar de evacua­tie­boten  afmeerden (de precieze ligging is niet bekend).

 

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

Vertrokken

naar

Aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

17-10-45 (1)

Omgeving (2)

 

 

 

ma,vr,ki

17-10-45 (3)

 

Evacuatie (4)

 

 

ma,vr,ki

zk=zieken en gewonden

(1) en de daarop volgende periode tot eind november 1945

(2) Soerabaja-stad: diverse opvangkampen

(3) in principe de dag van aankomst (soms een dag later ??)

(4) per transportschip naar Singapore of Batavia

 

Toestand

Alvorens te worden ingescheept passeerden alle bootpassagiers deze loods, gedurende de gehele evacuatie­periode.

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 191

Broeshart, A.C. e.a. – Soerabaja, Beeld van een Stad, 2000, pg 53

Grevedamme, Ben – Vrij, pg 14-15 (Werfstraat)

Meelhuijsen, W. - Revolutie in Soerabaja, 17 augustus - 1 december 1945, 2000, pg 209, 210, 256, 260

Scholte, Lin – Takdiran, 1977, pg 44-48 (Darmo-wijk – Ekma)

 

 

 

Index          Kampen in Oost-Java             Kaart Soerabaja-Noord

 

 

Zeetransporten vanuit Soerabaja