Magelang                   Hoofdwacht                      M-Java

 

                                                                                                                                                                     26-2-2013

Republikeins kamp

 

Ligging

De gebouwen van het KNIL lagen in het noord-oostelijk deel van de stad. Dit kamp was ondergebracht in twee blokken van de oude Militaire Gevangenis.

 

Kampbewaking

lokale politie

 

Kampleiding

Hr M.P.Jamin

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-xx-46 (1)

Mag: 7e Bataljon

 

60

60

jo,ma

09-04-47 (2)

 

 

 

60

jo,ma

xx-xx-1947

 

Jogja: Ganjoeran

60

0

jo,ma

jo=jongens, ma=mannen

Jogja=Jogjakarta, Mag=Magelang

(1) eind 1946 (volgens IRK-rapport 9-4-1947)

(2) datum van het visitatiebezoek van het IRK

 

Omstandigheden

voeding                het eten bestond uit 200 g rijst pppd (eenmaal mais en tweemaal rijst met wat groente);

men kookte in een gemeenschappelijke keuken; corveers, houthakkers en keukenpersoneel

kregen extra eten; ruilhandel via de bewakers; zondags etenspakketjes van familieleden.

wonen                   in één grote zaal; men sliep op de grond; de ruimte om te luchten was te klein voor 60 man

water                     drink- en badwater voldoende aanwezig

sanitair                  voldoende en schoon

kleding                  iedereen had broek en shirt, maar geen schoenen

RK-pakketten       op 26-12-1946 ontving iedere geïnterneerde een RK-pakket

gezondheid           goed

appèl                     er werd geen appèl gehouden (de commandant dacht dat ontsnappen onmogelijk was)

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 106

IRK-rapport, 09.04.47, NRK Land. Bur., Blok Nederlands-Indië, Doos 2, Map 4, nr 92 = NIOD IC 054655

Paulus, A.C. – Persoonlijke mededeling

Ramaekers, G. - Persoonlijke mededeling

 

 

Index          Kampen in Midden-Java