Rangkasbitoeng      Hospitaal PMI                    W-Java

 

 

                                                                                                9-10-2011

Ligging

Rangkasbitoeng lag ongeveer 30 km ten zuid-zuid-oosten van Serang. Er is geen stadskaart beschikbaar in de Stedenatlas. Dit ziekenhuis stond onder beheer van het Nederlands-Indische Rode Kruis (NIRK). De ligging van dit zieken­­huis is (nog) niet bekend.

 

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-03-1946

Rangkasb: Gevang

 

 

 

ma,vr

xx-03-1946

Serang: Gevang

 

 

 

ma,vr

15-05-1946

 

 

 

34 (1)

ma,vr

xx-xx-19xx

 

Evacuatie

 

0

ma,vr

ma=mannen, vr=vrouwen

Rangkasb=Rangkasbitoeng, Gevang=Gevangenis

Rangkasb=Rankasbitoeng

(1) Europeanen, Ambonezen, Menadonezen, Brits-Indiërs

 

Omstandigheden

voeding                 voldoende

algemeen              bezittingen afgenomen, er wordt niet geslagen

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 44

Interneringskampen op Java, 15.05.46, NIOD, IC 061272

Kamplijst, NA, PGH 1419, pg 38 (eind juni 1946: 57 gevangenen, ma,vr,ki)

Memorandum, 29.04.46, NA, AS 2231 (eind maart 1946: 34 gevangenen, naamlijst van de gevangenen)

 

 

Index          West-Java-kampen