Semarang                Hotel Bellevue                    M-Java

 

                                                                                                                                                                     15-3-2013

Opvangkamp

 

Ligging

Hotel Bellevue lag in de wijk Nieuw-Tjandi. In dit hotel zat ook de RAPWI-staf.

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-09-45 (1)

Amb/Banj

 

25

25

ma,vr,ki

xx-11-45 (2)

 

 

 

25

ma,vr,ki

13-11-1945

 

 

 

50

ma,vr,ki

01-01-1946

 

 

 

34

ma,vr,ki

xx-xx-1946

 

Evacuatie

 

0

ma,vr,ki

jo=jongens, ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen

Amb/Banj=Japanse kampen in Ambarawa en Banjoebiroe

(1) begin september 1945, rapport Schouten

(2) peildatum “begin november 1945” Rode Kruis, verslag IC 054927, pg 2

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 114

Brommer, B. e.a. – Semarang, Beeld van een stad, 1995, pg 144 (foto voorgevel)

Scholtens – RAPWI-rapport Midden-Java, NIOD, IC 055795=SMG, Doos 0214, 1A, Evacuation, pg 1-6, tabel 2

Schouten, C. – RAPWI-rapport, Geschiedkundig overzicht, pg 116 (opening kamp)

Verslag CIB, Rode Kruis, NIOD IC 054927 (7 pagina’s)

 

 

Index          Kampen in Midden-Java