Semarang                Hotel Centraal                    M-Java

 

                                                                                                                                                                     23-2-2013

Republikeins kamp, Opvangkamp

 

Ligging

Hotel Centraal lag aan de hoofdstraat Bodjong (noordzijde), even ten noorden van het kruispunt met Depok. Dit hotel wordt vermeld op de kaart in de Stedenatlas (nummer 127).

 

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 

REPUBLIKEINS KAMP

 

 

 

14-10-1945

Omgeving

 

 

 

jo,ma

16-10-1945

 

Bevrijd (1)

 

 

jo,ma

 

OPVANGKAMP

 

 

 

xx-10-45 (2)

Amb/Banj

 

 

 

ma,vr,ki

13-11-1945

 

 

 

50

ma,vr,ki

18-11-1945

 

KPM-gebouw (3)

50

0

ma,vr,ki

jo=jongens, ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen

Amb/Banj=Japanse kampen in Ambarawa en Banjoebiroe

(1) door Japanse troepen onder leiding van majoor Kido (aanleiding: moord op 100 Japanners in de

Boeloe-Gevangenis in de nacht van 15 op 16 oktober 1945)

(2) eind oktober 1945

(3) ontruiming in verband met de voortdurende, hevige aanvallen van de nationalisten

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 114

Broeshart, A.C. e.a. - Vrede maar geen bevrijding, 1989, pg 32

Brommer, B. e.a. - Semarang, Beeld van een stad, 1995, pg 68-70

 

 

Index          Kampen in Midden-Java