Bandoeng                Hotel Homann                    W-Java

 

                                                                                                8-3-2013

Opvangkamp

 

Andere beanming

Savoy-Homann

 

Ligging

Hotel Homann lag in het centrum van de stad aan de Groote Postweg (zuidzijde), tegenover het begin van de Bragaweg. Dit hotel werd – wegens gebrek aan voldoende ziekenhuisruimte - ingericht voor zieke vrouwen en kinderen uit de Midden-Java-kampen; het werd daarom ook wel aangeduid als rusthuis.

 

Kampleiding

Dr K.P. van Daalen.

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

27-09-45 (1)

Midden-Java (2)

 

247 (3)

247

vr,ki (4)

 

 

 

 

 

 

25-11-45 (5)

 

Evacuatie (6)

 

0

vr,ki

ki=kinderen, vr=vrouwen

(1) op deze datum werd het gebouw door de Japanners overgedragen aan de RAPWI-autoriteiten

(2) ex-Japanse kampen in Semarang, Ambarawa en Banjoebiroe

(3) waarvan 50 kinderen

(4) allen zieken

(5) op deze dag werd het gebouw door pemoeda’s onder vuur genomen

(6) nadat de aanval door de Gurkha’s was afgeslagen, werd het kamp ontruimd

 

Wonen

Men verbleef in een hotelkamer met maximaal 6 personen per kamer.

Ziekten

Velen hadden voedingsstoornissen.

Recreatie

De kinderen werden op een aparte afdeling beziggehouden.

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 76

Bosman, Anneke – Kampdagboek Tjihapit, Kamp Solo, Lampersari, pg 147

Delden, Mary C. van – Bersiap in Bandoeng, 1989, pg 140, 142

Quack, R.B. – RAPWI-rapport Bandoeng, NIOD, IC 054943 e.v., pg 24, 80

Schouten, C. – RAPWI Geschiedkundig overzicht, NIOD, IC 081820, pg 80, 86, 87, 88

 

 

Index          West-Java-kampen