Semarang                  Hotel Jansen                     M-Java

 

                                                                                                                                                                     23-2-2013

Opvangkamp

 

Ligging

Dit hotel lag in het noord-oosten van de benedenstad, even ten noorden van het Station SJS.

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

13-11-1945

Amb/Banj

 

200

200

ma,vr,ki

18-11-1945

 

KPM-gebouw (1)

200

0

ma,vr,ki

ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen

Amb/Banj=Japanse kampen in Ambarawa en Banjoebiroe

(1) ontruiming in verband met de voortdurende, hevige aanvallen van de nationalisten

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 115

Broeshart, A.C. e.a. – Vrede, maar geen bevrijding, 1989, pg 45

Brommer, B. e.a. – Semarang, Beeld van een stad, 1995, pg 72

Bussemaker, H.Th. – Bersiap! Opstand in het paradijs, 2005, pg 166, 169

Groen, P.M.H. – Patience and bluff, Mededelingen Sectie Militaire Geschiedenis 8, 1985, pg 139

Scholtens – RAPWI-rapport Midden-Java, NIOD, IC 055795=SMG, Doos 0214, 1A, Evacuation, pg 1-6, tabel 2

 

 

Index          Kampen in Midden-Java