Cheribon                   Hotel Slamat                     W-Java

 

                                                                                                                                                                         7-10-2011

 

Ligging

Dit hotel wordt vermeld in de Telefoongids van 1940, onder de naam Hotel Slamet, adres Karanggetas 21. De straat Karanggetas liep noord-zuid in het centrum van de stad.

 

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

10-10-1945

Omgeving (1)

 

 

 

ma (2)

11-10-1945

 

Vrijgelaten

 

 

ma

ma=mannen

(1) stad Cheribon

(2) alle Europese mannen

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 86

Toorop, Mw D.C. e.a. - Mededelingen uit gesprekken ..., 29.04.46, NIOD, IC 054890=050680/050681

 

 

 

Index          West-Java-kampen